Budżet Bolesławca na 2011 r. przyjęty

Budżet Bolesławca na 2011 r. przyjęty
fot. b.org Rada Miasta uchwaliła przyszłoroczny budżet miasta. Wszyscy rajcy głosowali za.
istotne.pl prezydent, rada miasta, urząd miasta, budżet

Jednym z najważniejszych punktów czwartej sesji Rady Miasta, która odbyła się w środę, 29 grudnia, było głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Bolesławca na 2011 r. Przed podjęciem uchwały głos zabrali szefowie poszczególnych klubów. – To jest budżet proinwestycyjny – podkreślił Jarosław Kowalski, przewodniczący klubu Forum. – Nie ma jednak wydatków bez przychodów. I w tym właśnie przejawia się pełen profesjonalizm przedstawionego nam projektu budżetu. Wiemy, jak łatwo jest wydawać pieniądze, ale wiemy także, jak trudno jest je zgromadzić. Dla radnych Forum ważne jest zwłaszcza to, że w 2011 r. nie wzrosną podatki od nieruchomości ani od środków transportu.

– Radni mojego klubu uznali, że budżet jest dobrze przygotowany, realny i że zapewnia dalszy rozwój naszego miasta – powiedział Mirosław Sakowski z Platformy Obywatelskiej. – W projekcie budżetu pozytywne jest również to, że nie zwiększy się zadłużenie Bolesławca.

– Waga tego dokumentu jest zawarta w jego profesjonalizmie, uchwała jest przemyślana. Ograniczę się więc do stwierdzenia, że nasz klub zagłosuje za – zaznaczył Zdzisław Abramowicz, szef klubu Ziemi Bolesławieckiej. – Ponieważ jest to ważna uchwała, poprosiłem o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z tym, że w przyszłorocznym budżecie będzie nadwyżka dochodów nad wydatkami, radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej zagłosują za przyjęciem tej uchwały – dodał Piotr Hetel.

Następnie głos zabrał prezydent Piotr Roman: – Tak właśnie sobie wyobrażam współpracę z obecną Radą Miasta. Na posiedzeniach komisji było dużo pytań, wątpliwości i propozycji, ale potrafiliśmy osiągnąć konsensus. To dobry prognostyk i dla tej Rady, i dla tego samorządu.

Dochody w 2011 roku mają wynieść 146,4 mln zł, a wydatki 142,7 mln zł. Nadwyżka my mieć około 3,6 mln zł.

Na wynagrodzenia urzędników pójdzie prawie 7 mln zł, na diety radnych 371 tys. zł. Ponad 430 tys.zł będą kosztować materiały i wyposażenie biurowe. Na promocję miasta zaplanowano prawie 730 tys. zł. Trzy miliony będzie kosztować spłata odsetek od zaciągniętych kredytów. Straż Miejska będzie kosztować 1,2 mln zł.

Rajcy przyjęli przyszłoroczny budżet jednogłośnie.

(informacja ii)