Utrwal ulotne chwile za pomocą aparatu fotograficznego i wygraj

Utrwal ulotne chwile za pomocą aparatu fotograficznego i wygraj
fot. www.sxc.hu Termin nadsyłania prac mija 4 listopada. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
istotne.pl konkurs, gokis, fotografia

Trwa konkurs fotograficzny „Ulotne chwile”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą nadesłać maksymalnie cztery fotografie w wersji elektronicznej (format JPEG) na adres: gokiskonkurs@wp.pl. W temacie maila należy wpisać „KONKURS FOTOGRAFICZNY – ULOTNE CHWILE”, a w treści podać kolejno: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres, telefon, e-mail oraz tytuł zdjęcia.

Uczestnik konkursu musi być autorem nadsyłanej pracy. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć mija 4 listopada 2011 r.

Jury oceniać będzie prace uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 latod 16 lat i powyżej. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe (główna nagroda pieniężna to 500 zł) i rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych na konkurs prac, a w szczególności do ich opublikowania w pokonkursowej galerii i w relacjach medialnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie bolesławieckiego GOKiS-u.

(informacja GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie/ii)