Praktyki zagraniczne dla studentów

Praktyki zagraniczne dla studentów
fot. AIESEC Organizacja AIESEC rozpoczęła rekrutację na praktyki i wymiany studenckie dające szanse na zdobycie doświadczenia cenionego przez pracodawców.
istotne.pl praktyka, aiesec, studenci

AIESEC jest organizacją, która od ponad 60 lat umożliwia młodym ludziom wyjazdy na praktyki zagraniczne. Swoim zasięgiem, stowarzyszenie obejmuje aż 107 krajów na całym świecie. Wymiany studenckie AIESEC to świetny pomysł na połączenie pasji podróżowania i zdobycie doświadczenia, tak bardzo cenionego przez pracodawców.

Aplikacje można składać do 25 września 2011 r. na stronie stowarzyszenia: pwr.aiesec.pl. Proces rekrutacji jest prosty – najpierw składa się aplikację, następnie czeka się na rozmowę z członkiem organizacji i odbywa obowiązkowe szkolenie. Potem już tylko trzeba znaleźć wymarzoną praktykę lub wolontariat, w interesującej branży, kraju i terminie.

Podróż w nieznane miejsce, połączona z pracą w międzynarodowym środowisku, to nie tylko spełnienie aspiracji, ale i wspaniała zabawa. To, co oprócz wiedzy, umiejętności i doświadczenia, zdobywają młodzi ludzie, to także niesamowita przygoda, poznanie nowych kultur i tradycji, nowe przyjaźnie, kontakty z ludźmi z całego świata oraz doskonalenie biegłości w języku obcym.

W celu zapewnienia wysokiej jakości praktyk AIESEC współpracuje z wieloma organizacjami oraz firmami na całym świecie. Dzięki nim osoba odbywająca praktykę lub wolontariat otrzymuje opiekę i wsparcie w przez cały czas jej trwania.

(informacja: Barbara Pizoń AIESEC/ii)