3,6 mln zł na drogi powiatowe

3,6 mln zł na drogi powiatowe
fot. B.org Powiat Bolesławiecki otrzyma dofinansowanie na renowację ulic Śluzowej i Leśnej oraz drogi powiatowej do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
istotne.pl dofinansowanie, starostwo, inwestycja

Wczoraj pisaliśmy, że Powiat zdobył 13,5 mln zł na inwestycje. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę ulic Karola Miarki i Żwirki i Wigury oraz modernizację Centrów Kształcenia Zawodowego. Wiadomo już też, że Starostwo Powiatowe otrzyma pieniądze na dwa kolejne projekty: renowację ulic Śluzowej i Leśnej oraz przebudowę drogi powiatowej z Różyńca do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wniosek o dofinansowanie remontu ulic Leśnej i Śluzowej zajął siódme miejsce w rankingu ogłoszonym przez wojewodę dolnośląskiego. Wartość inwestycji to 2,2 mln zł, z czego połowę da budżet państwa. 500 tys. zł to wkład własny Powiatu. Resztę dołoży Gmina Miejska.

Aplikacja o środki na przebudowę drogi powiatowej Różyniec-Strefa Ekonomiczna zajęła 11 miejsce w rankingu. Całkowita wartość inwestycji to 1,4 mln zł. Połowa pieniędzy będzie pochodzić z budżetu państwa, Powiat dołoży 400 tys. zł, a Gmina Gromadka – 300 tys. zł.

Przetargi na wykonawcę robót mają zostać rozstrzygnięte na przełomie stycznia i lutego. Prace prawdopodobnie ruszą w kwietniu.

(informacja SP/ii)