Nowy nadzór pedagogiczny w szkołach

Nowy nadzór pedagogiczny w szkołach
fot. Gerard Augustyn W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone nowemu rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Gościem konferencji była Joanna Berdzik, przedstawicielka MEN.
istotne.pl konferencja, starostwo, joanna, berdzik, oświata

W poniedziałek, 9 listopada, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyła się kolejna konferencja z cyklu Forum Dyrektorów. Spotkanie poświęcone było rozporządzeniu ministra edukacji narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. O zmianach, jakie wprowadza ten akt prawny, opowiadała Joanna Berdzik, koordynatorka projektu MEN „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły – etap II”.

Spotkanie poprowadzili: Cezariusz Rudyk (po lewej) i Dariusz KwaśniewskiSpotkanie poprowadzili: Cezariusz Rudyk (po lewej) i Dariusz Kwaśniewskifot. Gerard Augustyn

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, reprezentanci organów prowadzących, członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Bolesławieckiego oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

fot. Gerard Augustyn

– O tym, że zmiana w nadzorze pedagogicznym jest potrzebna, mówiono od dawna. W maju 2008 r. wystosowaliśmy do organizacji i instytucji pytanie dotyczące koniecznych, ich zdaniem, zmian w nadzorze pedagogicznym – zaznaczyła Joanna Berdzik. – Wszystkie organizacje wskazywały na konieczność ich wprowadzenia.

Cezary Przybylski i Joanna BerdzikCezary Przybylski i Joanna Berdzikfot. Majka Nowak

Rozporządzenie weszło w życie 9 listopada. Oto niektóre z jego zapisów:

  • ewaluację będą prowadziły co najmniej dwie osoby, „nie dlatego, tłumaczyła Berdzik, żeby szkołę dużo dokładniej sprawdzać, ale dlatego, że decyzja w tak istotnych kwestiach nie powinna być podejmowana w pojedynkę”
  • szkoła ma mieć koncepcję pracy
  • w celu ewaluacji, kontroli i wspomagania dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia
  • dyrektor szkoły lub placówki musi opracować plan nadzoru.
fot. Majka Nowak

Po wystąpieniu Joanny Berdzik dyskusję otworzył Dariusz Kwaśniewski, członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. Następnie głos zabrali: Robert Furman, dyrektor Zespołu Szkół w Gromadce, Ewa Miłuch-Szewczyk, konsultantka Akademii Kształcenia Edukacyjnego w Jeleniej Górze, Barbara Kuciel, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bolesławcu, Alicja Krzyszczak, naczelniczka Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego, oraz Małgorzata Henglewska, dyrektorka Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

fot. Gerard Augustyn

Organizatorem konferencji było Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

(informacja PCEiKK/ii)

Zobacz także

Więcej o zmianach w nadzorze

Treść rozporządzenia