Elektros inwestuje w podstrefie ekonomicznej

Elektros inwestuje w podstrefie ekonomicznej
fot. Gerard Augustyn Bolesławiecki Elektros to czwarta firma, która zainwestuje w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
istotne.pl strefa, urząd miasta, inwestor, ekonomiczna, elektros

Czwartym inwestorem w bolesławieckiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” jest lokalna firma Elektros. Wcześniej na tym terenie zainwestowały: szwajcarski koncern Hoerbiger, amerykański Guardian i bolesławiecka firma Lesław Sacher – Obróbka Skrawanie Metalu.

Od lewej: Andrzej Stankiewicz i Stanisław StankiewiczOd lewej: Andrzej Stankiewicz i Stanisław Stankiewiczfot. Gerard Augustyn

Elektros nabył prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,5 ha. Do miejskiej kasy wpłynęło 255 tys. zł netto. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się w poniedziałek, 20 września, w Sali Rajców.

fot. Gerard Augustyn

– Cztery lata temu, kiedy nie było jeszcze w Bolesławcu podstrefy, na tym terenie było ściernisko – powiedział podczas poniedziałkowego spotkania prezydent Piotr Roman. – Może jeszcze nie ma tam San Francisco, ale jest coraz lepiej. Bardzo cieszę się, że kolejna firma zainwestuje w strefie. Oceniamy, że wszyscy czterej inwestorzy utworzą na tym terenie docelowo 600 miejsc pracy.

fot. Gerard Augustyn

Akt notarialny podpisali: Stanisław StankiewiczAndrzej Stankiewicz, szefowie przedsiębiorstwa, oraz Piotr Roman. Zdaniem władz spółki, inwestycja w bolesławieckiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” pomoże Elektrosowi się rozwinąć. – Dodatkowym impulsem do podjęcia decyzji o wybudowaniu tam naszego zakładu były rozmowy z Lesławem Sacherem [bolesławieckim przedsiębiorcą, który był trzecim inwestorem w strefie – przyp. red.]. To on nas do tego zmotywował – podkreślił Andrzej Stankiewicz.

fot. Gerard Augustyn

Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe sięgające w przypadku małych przedsiębiorstw 60%, średnich – 50%, a w przypadku dużych zakładów – 40% nakładów inwestycyjnych. Zasady zwolnienia podatkowego określone są w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną, które inwestor otrzymuje po podjęciu decyzji o inwestowaniu w strefie. Inwestorzy lokalizujący inwestycje w Bolesławcu mogą liczyć na zwolnienia z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości). Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców określają dwie uchwały Rady Miasta Bolesławiec – o pomocy de minimis i pomocy regionalnej. W przypadku pomocy de minimis zwolnienie podatkowe przedsiębiorca może uzyskać po utworzeniu już 5 nowych miejsc pracy. W przypadku pomocy regionalnej uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości uwarunkowane jest poniesieniem nakładów inwestycyjnych w wysokości przynajmniej500 000 zł lub utworzeniem przynajmniej 20 nowych miejsc pracy. Poniesienie nakładów w wyższej wysokości lub utworzenie większej ilości miejsc pracy niż minimalna powoduje wydłużenie okresu zwolnienia podatkowego. Maksymalny okres zwolnienia podatkowego od podatku od nieruchomości to 10 lat.

(informacja UM Bolesławiec/ii)