Nie palimy od poniedziałku

Nie palimy od poniedziałku
fot. B.org W poniedziałek 15 listopada wejdzie w życie nowelizacja ustawy zakazująca palenia w miejscach publicznych. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi nawet 500 złotych kary. Za brak informacji, że w obiekcie jest zakaz palenia, jego właściciel może zapłacić 2 tysiące mandatu.
istotne.pl straż miejska, restauracja, palenie

15 listopada 2010 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości 500 złotych. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych będzie obowiązywał:

  • na terenie zakładów opieki zdrowotnej
  • na terenie jednostek szkół i uczelni
  • na terenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • w pomieszczeniach zakładów pracy
  • w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego
  • w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych
  • na przystankach komunikacji publicznej
  • w pomieszczeniach obiektów sportowych
  • w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci
  • oraz w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

W związku z zakazem palenia nowelizacja nakłada na właścicieli lub zarządzających obiektami obowiązek odpowiedniego oznakowania miejsc, w których palenie jest zabronione. Za brak tabliczki z zakazem palenia (w formie słownej i graficznej) umieszczonej w widocznym miejscu grozić będzie mandat 2 tys. złotych.

Właściciele będą mogli wyznaczyć palarnie, ale nie jest to obowiązkowe. W lokalach gastronomicznych można wyznaczyć jedno pomieszczenie dla palących, ale musi być ono wyposażone w wentylację zapewniającą, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Egzekwowaniem mandatów i kontrolowaniem, czy zapisy nowej ustawy są przestrzegane, zajmie się przede wszystkim Państwowa Inspekcja Sanitarna. – Kontrolujemy zakłady gastronomiczne i inne zakłady pracy i w trakcie tych rutynowych kontroli będziemy również sprawdzać, czy nowe przepisy są przestrzegane – mówi Jolanta Boroch z bolesławieckiego oddziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej. – Będziemy też nakładać mandaty przewidziane w nowelizacji za jej nieprzestrzeganie.

Straż miejska ma również uprawnienia do karania osób nieprzestrzegających zakazu palenia w miejscach publicznych. Patrolując miasto, będą mogli ukarać mandatem osoby palące m.in. na przystankach miejskich lub placach zabaw. – Dotychczas mogliśmy ukarać mandatem osoby palące na terenie placówek oświatowych i opieki zdrowotnej. Była to kwota 50 złotych i 100 złotych – mówi Kamila Chalewicz ze Straży Miejskiej w Bolesławcu. – Teraz również będziemy mogli ukarać mandatem do 500 złotych osoby, które nie przestrzegają nowych przepisów.

Bolesławieccy gastronomowie są przygotowani na wprowadzenie nowej ustawy. Niektórzy już dużo wcześniej zakazali palenia w swoich lokalach. Jak w restauracji U Przyjaciół, barze Joker czy w pizzerii Italian Pizza. W restauracji Willis wprowadzony zostanie całkowity zakaz palenia (dotychczas dotyczył on tylko dolnej części). W innych restauracjach ostatnim dniem, w którym będzie można zapalić, będzie niedziela.

(informacja Grażyna Hanaf)