Oznakowano podmiejskie szlaki rowerowe

Oznakowano podmiejskie szlaki rowerowe
fot. B.org Rowerzyści-turyści mają coraz lepsze warunki do jazdy. W mieście stanęły pierwsze tablice informujące o podmiejskich szlakach. Na trasach są już oznaczenia.
istotne.pl rower, turystyka, szlak

W ubiegłym roku gmina miejska wystąpiła o pozyskanie z funduszy europejskich finansów na wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych pod Bolesławcem. Fundusze zostały przyznane i w tym roku gotowy jest system oznakowanych tras. Całkowity koszt projektu wyniósł 29 600 euro, z czego 74% pieniędzy pochodziło ze środków Phare. Przedsięwzięcie objęło wytyczenie i opis przebiegu 206 km szlaków rowerowych z uwzględnieniem atrakcji turystycznych, bazy noclegowej, ciekawych miejsc, pomników przyrody oraz wykonanie i montaż 10 tablic informacyjnych. W projekcie, poza naszym miastem, udział wzięło sześć gmin oraz starostwo powiatowe.

Najkrótsza i najłatwiejsza z wyznaczonych tras to szlak Borów Dolnośląskich. Kolejne trasy to szlak południowo-zachodni sięgający do Nowogrodźca, szlak południowy biegnący przez Suszki i Wartowice oraz najdłuższa trasa południowo-wschodnia dochodząca do Grodźca. Od tego tygodnia mapy dostępne są w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Sierpnia 80. Trasy szlaków można obejrzeć też na stronie internetowej.