Utrwal emocje za pomocą aparatu fotograficznego i wygraj

Utrwal emocje za pomocą aparatu fotograficznego i wygraj
fot. www.sxc.hu Termin nadsyłania prac mija 5 października. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
istotne.pl konkurs, gokis, fotografia

Trwa konkurs fotograficzny „Emocje”, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Chętni do wzięcia udziału w konkursie mogą nadesłać maksymalnie cztery fotografie w wersji elektronicznej (format JPEG) na adres: gokiskonkurs@gmail.com. W temacie maila należy wpisać „KONKURS FOTOGRAFICZNY – EMOCJE”, a treści podać kolejno: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres, telefon, e-mail oraz tytuł zdjęcia.

Uczestnik konkursu powinien być autorem nadsyłanej pracy oraz wszystkich elementów składowych ewentualnego fotomontażu.

Ostateczny termin nadsyłania prac mija 5 października 2009 r. Jury oceniać będzie prace uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 latod 16 lat i powyżej. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe (główna nagroda pieniężna to 400 zł) i rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych na konkurs prac, a w szczególności do ich opublikowania w pokonkursowej galerii. Każda fotografia będzie podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

Prace niespełniające wymogów regulaminu, niezgodne z prawem lub kontrowersyjne nie będą brane pod uwagę.

(informacja GOKiS w Bolesławcu z/s w Kruszynie/ii)

Zobacz także

Regulamin konkursu