Awansowali na nauczycieli mianowanych

Awansowali na nauczycieli mianowanych
fot. Gerard Augustyn Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu dziewięciorgu nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych wręczono awanse na trzeci stopień w karierze zawodowej.
istotne.pl awans, starostwo, edukacja, nauczyciel

Jednym z punktów 30 sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek 17 września, było wręczenie awansów na nauczycieli mianowanych. Na trzeci stopień w karierze zawodowej awansowali: Katarzyna Krukar (nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych), Waldemar Krzemiński (nauczyciel bibliotekarz w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych), Aneta Dziadek (nauczycielka historii w Zespole Szkół Mechanicznych), Sławomir Dorużyński (nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Budowlanych), Patrycja Pilarczyk (nauczycielka przedmiotów przysposabiających do pracy, funkcjonowania osobistego i społecznego, terapii ruchem w PZSiPS), Piotr Napiórkowski (nauczyciel wychowania fizycznego w II Liceum Ogólnokształcącym), Agnieszka Król-Solińska (nauczycielka języka polskiego w ZSM), Zbigniew Herbut (nauczyciel przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych) i Anna Pronkiewicz (nauczycielka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w PZSiPS).

Nauczyciele złożyli ślubowanieNauczyciele złożyli ślubowaniefot. Gerard Augustyn
Ślubowanie zostało potwierdzone podpisemŚlubowanie zostało potwierdzone podpisemfot. Gerard Augustyn
fot. Gerard Augustyn

– Wszyscy egzaminowani nauczyciele wykazali się umiejętnościami oraz wiedzą, które są niezbędne do uzyskania stopnia awansu – powiedziała podczas czwartkowego posiedzenia Rady Powiatu Alicja Krzyszczak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. – Często mówi się, że praca nauczyciela to posłannictwo. Dzieci kochają tych nauczycieli, którzy realizują to posłannictwo z sercem – dodał Karol Stasik, przewodniczący Rady.

W uroczystości złożenia ślubowania uczestniczyli m.in. szefowie powiatowych placówek oświatowychW uroczystości złożenia ślubowania uczestniczyli m.in. szefowie powiatowych placówek oświatowychfot. Gerard Augustyn
Awanse otrzymało 9 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnychAwanse otrzymało 9 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnychfot. Gerard Augustyn

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego znacząco wpływa na status nauczyciela, zwiększając jego uprawnienia pracownicze oraz powodując wzrost płac.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)