Pomóżmy Wiktorii z Gromadki

Pomóżmy Wiktorii z Gromadki
fot. K. Marcinów Bolesławieccy strażacy zbierają pieniądze na leczenie córki swojego kolegi. Wiktoria ma zespół wad wrodzonych Turnera, który między innymi uniemożliwia jej osiągniecie naturalnego wzrostu.
istotne.pl gromadka, wiktoria, marcinów, turner

Strażacy z Bolesławca i rodzice dziewczynki proszą o pomoc i przekazanie 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera. Pieniądze będą przeznaczone na leczenie Wiktorii. Każda, nawet najmniejsza wpłata się liczy.

Zespół Turnera spowodowany jest całkowitym lub częściowym brakiem jednego z chromosomów X we wszystkich komórkach organizmu lub w pewnej ich części. Dotyka wyłącznie dziewczynki. Najważniejsza cecha występująca u osób z zespołem Turnera to niski wzrost. Przekazując swój 1% podatku możemy bardzo pomóc Wiktorii Marcinów z Gromadki.

Aby przekazać jeden procent należy w zeznaniu podatkowym wpisać następujący numer KRS: 00 00 20 82 14

Pieniądze można też wpłacać bezpośrednio na konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Zespołem Turnera. PKO BP SA IX o/Warszawa nr: 25 1020 1097 0000 7702 0109 2485 z dopiskiem „Na leczenie Wiktorii Marcinów”.