Miasto dofinansuje kluby, stowarzyszenia i organizacje

Miasto dofinansuje kluby, stowarzyszenia i organizacje
fot. B.org O przyznaniu pieniędzy zdecydował konkurs ofert. Samorząd dofinansuje przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz ochronę zdrowia i pomoc społeczną.
istotne.pl dofinansowanie, konkurs, oferta, pomoc, sport, kultura, dotacja

Pieniądze (852 tys. zł) przyznano klubom, stowarzyszeniom i organizacjom, których oferty spełniły określone wymagania i wpłynęły do urzędu miasta do 4 stycznia.

Kultura

W budżecie miasta na kulturę przeznaczono 22 tys. zł. Podpisane umowy opiewają na 18 tys. zł i zostały zawarte z następującymi oferentami:

 • Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu – Zabawa integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych; Koncert dla wolontariuszy
 • Duszpasterstwo Rzym.-Kat. Parafii Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Mikołaja Parafia przy ul. Kościelnej – XIV Bolesławieckie Dni Kultury Chrześcijańskiej
 • Bolesławieckie Towarzystwo Wspierania Kultury Ludowej w Kruszynie – Cykl koncertów dla mieszkańców Bolesławca

Sport

Kwota przeznaczona na sport wynosi 41 tys. zł. Umowy na dotacje zostały zawarte z oferentami:

 • BKS „Bobrzanie” – Indywidualny Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka; Turniej Piłki Nożnej Orlików z okazji Dnia Dziecka; Turniej Piłki Nożnej Orlików w ramach mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego wiosna 2010; Turniej Piłki Nożnej Orlików w ramach mistrzostw Okręgu Jeleniogórskiego jesień 2010; Otwarty Turniej Szachowy „Ceramika Cup 2010”; Indywidualny Klasyfikacyjny Turniej Szachowy dla dzieci w wieku do 15 lat na kategorie szachowe
 • TOP „Bolesławiec” – Turniej w piłce siatkowej dziewcząt – kadetki – o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”; Turniej w piłce siatkowej dziewcząt – młodziczki -o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”, Turniej w piłce siatkowej dziewcząt – juniorki – o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”; Turniej w piłkę siatkową mężczyzn o puchar klubu sportowego „TOP” Bolesławiec; Turniej szachowy – „Mikołajkowy Blitz”; Turniej szachowy o puchar klubu sportowego „TOP” Bolesławiec; Miting szachowy o puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec; Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec; Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych; Regionalny Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tenisie Stołowym; Turniej Bilarda o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”; Turniej w Darta o „Puchar Klubu Sportowego TOP Bolesławiec”; Turniej w Darta o „Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec”
 • MKS „Bolesłavia” – IV Memoriał im. Stanisława Merdasa w rzutach lekkoatletycznych; Halowy Miting dla dzieci – V Olimpiada Żaków
 • OTKKF „Bolesławianka” – Lokalne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, organizowane w (grudniu) roku 2010; Lokalne zawody w wyciskaniu sztangi leżąc, organizowane z okazji Święta Ceramiki
 • UKS „Volley” – Turniej Piłki Siatkowej Kadetek i Młodziczek 2010
 • Bolesławiecki Klub Brydżowy – III Mistrzostwa Polski Samorządowców i Pracowników Jednostek Samorządowych w Brydżu Sportowym; Mistrzostwa Polski Teamów w Brydżu Sportowym; Grand Prix Polski Par 2010 w Brydżu Sportowym Turniej Eliminacyjny
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Klub Aloha” – Aloha Beauch Tour; Cykl turniejów o Puchar Mistrza Bolesławca w tenisie ziemnym; Ferie z tenisem

Na prowadzenie przez kluby sportowe zajęć rekreacyjno – sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub w wieku do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych przeznaczono 70 tys. zł. Umowy na dotacje zostały zawarte z następującymi klubami:

 • BKS „Bobrzanie” – prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • "TOP" Bolesławiec – prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych, dla dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w dyscyplinach: piłka siatkowa dziewcząt, karate, pływanie, badminton, tenis stołowy, koszykówka dziewcząt, piłka siatkowa chłopców, dart
 • OTKKF „Bolesławianka” – prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych
 • UKS „Volley” – prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z siatkówki dziewcząt
 • Bolesławiecki Klub Brydżowy – „Orliki Brydżowe”
 • Uczniowski Klub Sportowy „ILYO BOLESŁAWIEC” – prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Kub Aloha” – prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych
 • Bolesławiecki Klub Muay Tai – prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych

Na prowadzenie przez kluby sportowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – mieszkańców Bolesławca w wieku do 19 lat lub do 20 lat będących jednocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży (odpowiednim dla danej kategorii wiekowej), organizowanym przez związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny przeznaczono 220 tys. zł. Umowy zostały zawarte z klubami:

 • „TOP” Bolesławiec – Prowadzenie szkolenia sportowego w tenisie stołowym (V liga), karate i w pływaniu; w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii- młodziczki; w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii- juniorki; w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii- kadetki; w piłce siatkowej chłopców w kategorii- kadeci; w piłce siatkowej chłopców w kategorii- juniorzy; w tenisie stołowym (IV / III liga)
 • Bolesławiecki Klub Brydżowy – Szkolenie specjalistyczne dzieci i młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności gry w brydża sportowego wraz z udziałem w zawodach
 • Uczniowski Klub Sportowy „Ilyo” – Prowadzenie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
 • MKS „Bolesłavia” – Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
 • BKS „Bobrzanie” – Uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Jelenia Góra w kategoriach młodzieżowych
 • UKS „Volley” – Prowadzenie szkolenia sportowego, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie – siatkówka kadetek; siatkówka młodziczek
 • Klub Tenisowy „Junior- Set” – Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu tenisa ziemnego poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych

Ochrona zdrowia

Na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia przeznaczono 5 tys. zł. Umowy zawarto z następującymi oferentami:

 • Polski Związek Niewidomych – Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i szkoleniowo-rehabilitacyjnych dla członków Koła PZN Bolesławiec
 • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez turnusy rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturalno- rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
 • Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu – Profilaktyka i edukacja dzieci z zakresu pierwszej pomocy „Ratowniczek pomaga ci pomagać”; Zawody pierwszej pomocy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Na ochronę zdrowia – realizacja programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii przeznaczono 241 tys. zł. Umowy zawarto z trzynastoma oferentami:

 • Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża– Punkt Wsparcia Rodzin – pomoc prawna i psychologiczna
 • Stowarzyszenie Przeciw Przemocy „Razem” – Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
 • Rzym.-Kat. Parafia przy ul. Orzeszkowej 3 – Prowadzenie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii (plus wypoczynek)
 • Parafia Rzym.-Kat. przy ul. Kościelnej 3 – Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży
 • Duszpasterstwo Rzym.-Kat. Parafii przy pl. Zamkowym 1 b – Doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych
 • Duszpasterstwo Rzym.-Kat. Parafii przy ul. Jarzębinowej 49 – Kontynuowanie działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w świetlicy profilaktyczno-środowiskowej przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa na Osiedlu Kwiatowym w Bolesławcu
 • Duszpasterstwo Rzym. – Kat. Parafii przy ul. Krótkiej 1 – Prowadzenie świetlicy parafialno – środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym plus wypoczynek dla dzieci ze świetlicy
 • TOP Bolesławiec -Prowadzenie świetlic profilaktyczno- środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych patologią i problemem alkoholowym, narkomanią
 • ZHP – Hufiec Bolesławiec – Realizacja programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi- całoroczna, systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą, prowadzona w drużynach pod hasłem „Harcerze mówią ‘Nie” nikotynie, alkoholowi, narkotykom”
 • Stowarzyszenie OHP – Oddział Terenowy we Wrocławiu – Prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomani „STOP! DEMORALIZACJI”
 • Stowarzyszenie ”Naszym dzieciom” przy Szkole Podstawowej nr 2 – „Turnieje rodzinne – Kampania edukacyjno-informacyjna na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi”
 • Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów „Przemiana” – Wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnienia od alkoholu po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego
 • Stowarzyszenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień „My Razem”- Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Narkomanii w tym prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem się i ich rodziców

Pomoc społeczna

 • Na pomoc społeczną – udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom bezdomnym z terenu miasta Bolesławiec zabezpieczono w budżecie 120 tys. zł. Umowa została zawarta z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział Bolesławiec na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych- mężczyzn

Półkolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży

Na półkolonie dla dzieci mieszkańców Bolesławca przeznaczono 16 tys. zł. Umowa została zawarta z „TOP” Bolesławiec – półkolonie dla dzieci mieszkańców Bolesławca. Na wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w wieku do 18 lat przeznaczono 51 tys. zł. Umowy na dofinansowanie zostały zawarte z następującymi podmiotami:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Kolonie integracyjne nad morzem
 • Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Bolesławiec: Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca do lat 18- Harcerska Akcja Letnia; Harcerska Akcja Zimowa
 • BKS Bobrzanie – Organizacja wypoczynku zimowego i letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży
 • TKKF „Bolesławianka” Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca do 18 lat
 • TOP” Bolesławiec – Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w okresie luty 2010 r.; Wypoczynek dzieci i młodzieży mieszkańców Bolesławca w okresie lipiec- sierpień 2010 r.
 • MKS „Bolesłavia” – Organizacja wypoczynku w formie obozu sportowo- rekreacyjnego w okresie wakacji letnich dla młodzieży szkolnej

Sport kwalifikowany

W ramach naboru wniosków na wspieranie sportu kwalifikowanego ogólna kwota dofinansowania wynosi 70 tys. zł. Dofinansowanie przyznano następującym wnioskodawcom:

 • Bolesławiecki Klub Brydżowy – udział w rozgrywkach ligowych i zawodach organizowanych przez Polski Związek Brydża Sportowego w 2010 r.
 • Klub Sportowy Kolonia – udział w piłkarskich rozgrywkach ligowych klasy „B” okręgu Jelenia Góra
 • BKS Bobrzanie – udział drużyny seniorów w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi piłki nożnej organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu oraz w rozgrywkach o Puchar Polski organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jeleniej Górze
 • TOP Bolesławiec – udział drużyn „TOP” Bolesławiec w rozgrywkach sportowych: II liga – tenis stołowy, IV liga – tenis stołowy (przewidziany awans do III ligi), III liga – piłki koszykowej mężczyzn, IV liga – piłki siatkowej mężczyzn, tenis stołowy – Turnieje Międzynarodowe, Ogólnopolskie, Mistrzostwa Polski i Dolnego Śląska

Trwa konkurs ofert na programy zdrowotne

Aktualnie trwa otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w 2010 roku: „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet”, „Profilaktyka próchnicy u dzieci”, „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci”. Zakończenie naboru ofert na realizację programów zdrowotnych nastąpi 26 lutego.

(informacja UM/ii)