O ponad 138 tys. zł mniej dla niepełnosprawnych

O ponad 138 tys. zł mniej dla niepełnosprawnych
fot. B.org Niepełnosprawni i pracodawcy, którzy chcą w 2010 r. skorzystać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą już składać odpowiednie wnioski do Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W tym roku Powiat będzie dysponował kwotą o ponad 138 tys. zł niższą niż w roku 2009.
istotne.pl starostwo, niepełnosprawność, pfron, rada powiatu

Rada Powiatu podczas sesji, która odbyła się 25 lutego br., podzieliła środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku Powiat będzie dysponował kwotą 1 136 623 zł, czyli o ponad 138 tys. zł niższą niż w roku 2009. Podziału tych środków dokonano na podstawie potrzeb osób niepełnosprawnych. Podział został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jednocześnie Rada wystosowała do prezesa PFRON w Warszawie oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych pismo, w którym wyraziła zaniepokojenie obniżającymi się z roku na rok kwotami na rehabilitację zawodową i społeczną niepełnosprawnych.

W związku ze zmniejszonymi środkami zostały wprowadzone ograniczenia w realizacji zadań. Nie będzie likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniach indywidualnych osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawni otrzymają jedynie pomoc na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Nie będą również dofinansowane zakupy sprzętu rehabilitacyjnego (z wyjątkiem gorsetów protetycznych dla kobiet po mastektomii). Osoby niepełnosprawne nie skorzystają też z turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowanie będzie przyznawane tylko tym niepełnosprawnym, którzy zadeklarowali udział w projekcie unijnym „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008-2013”.

Ograniczone będą także kwoty przyznawane na rehabilitację zawodową. Pracodawcy, którzy zechcą wyposażyć stanowiska pracy dla pracowników niepełnosprawnych, mogą otrzymać do 20 000 zł na każde stanowisko. Natomiast indywidualne osoby niepełnosprawne, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mogą ubiegać się o kwotę nie wyższą niż 15 000 zł.

(informacja SP/ii)