Świetne wyniki matur – powiatowe technika najlepsze w województwie

Świetne wyniki matur – powiatowe technika najlepsze w województwie
fot. www Pod względem zdawalności egzaminu maturalnego bolesławieckie technika zajęły pierwsze miejsce w województwie. Bardzo dobrze wypadły też licea ogólnokształcące.
istotne.pl powiat, matura, liceum, edukacja, technikum

Wyniki zdawalności egzaminu maturalnego w powiecie wyniosły 84,5% (trzecie miejsce w województwie). W rankingu różnych typów szkół najlepiej wypadły bolesławieckie technika, które zajęły pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku (zdawalność wyniosła tu 81,5%, przy średniej województwa 68%). Wyższą od wojewódzkiej średnią uzyskały też licea ogólnokształcące – 90,4% (średnia na całym Dolnym Śląsku wyniosła 88,9%).

Tak dobre wyniki to efekt wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki pozyskanym przez Powiat i placówki środkom zewnętrznym każdego roku przeprowadza się tysiące godzin zajęć pozalekcyjnych (głównie z przedmiotów maturalnych).

– Ogromnie cieszy mnie fakt, że absolwenci naszych techników zdali tegoroczną maturę najlepiej w całym województwie. Mamy w tej kategorii pierwsze miejsce – mówi Dariusz Kwaśniewski, członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego. – Oznacza to, że planowane w najbliższych latach inwestycje w szkolnictwo zawodowe, warte ponad 6 mln zł, są działaniami celowymi i jak najbardziej pożądanymi.

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009
Nazwa szkołyTyp szkołyLiczba zdającychLiczba
wydanych
świadectw
Zdawalność %
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w BolesławcuLO19118797,9
II Liceum Ogólnokształcące w BolesławcuLO15615297,4
Zespół Szkół Elektronicznych w BolesławcuLO11910285,7
T453884,4
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w BolesławcuT362980,5
Zespół Szkół Budowlanych w BolesławcuT382771,1
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w BolesławcuLO302066,7
T1089285,2
TU100,0
Zespół Szkół Mechanicznych w BolesławcuT706187,1

(informacja Starostwo Powiatowe/Gerard Augustyn)