Zbigniew Zawada: na co uważać przy ubezpieczeniach

Zbigniew Zawada: na co uważać przy ubezpieczeniach
fot. Marcin Zabawa Przy podpisywaniu umów ubezpieczeniowych nie musimy analizować każdego słowa. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów. Jakich praw możemy dochodzić względem towarzystwa ubezpieczeniowego i co nam się prawnie należy?
istotne.pl biuro, zbigniew, ronin, zawada, odszkodowania

Na polskim rynku funkcjonuje około 100 różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Choć umowy są podobne do siebie mogą jednak różnić się poszczególnymi zapisami. Polskie prawo przewiduje swobodę kształtowania umów ubezpieczeniowych. – Przy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na dwie zasadnicze rzeczy. Po pierwsze na zakres ochrony ubezpieczeniowej, czyli mówiąc w skrócie: za co odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe i kiedy otrzymamy odszkodowanie. Po drugie zwracajmy uwagę na tzw. wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli: kiedy ubezpieczyciel nam nie zapłaci. Zawieranie umowy ubezpieczenia jest tak naprawdę kupowaniem produktu ubezpieczeniowego, dlatego powinniśmy wiedzieć za co płacimy i co dostaniemy w zamian – tłumaczy Zbigniew Zawada. Klienci towarzystw ubezpieczeniowych często dostają decyzje o niewypłaceniu odszkodowania. Wynika to z tego, że wcześnie zgodzili się na takie warunki ubezpieczenia. Ubezpieczyciel stosuje się do warunków umowy i odszkodowania nie wypłaca.

Warto pamiętać, że po zgłoszeniu roszczenia towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłacenie zaliczki, tzw. części bezspornej lub całości odszkodowania. Mówi o tym artykuł 817 Kodeksu Cywilnego. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często wydają decyzje, z których wynika, że klient ma 14 bądź 30 dni na odwołanie się o decyzji towarzystwa. – Jest to niezgodne z Kodeksem Cywilnym, którego artykuł 819 mówi, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat 3 – podkreśla Zawada. – Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest bezkarne. Każde podlega nadzorowi oraz kontroli. Instytucją, która kontroluje działalność towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, jest Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucja ta wydaje zgodę na funkcjonowanie towarzystwa ubezpieczeniowego a także ma prawo nakładać kary na ubezpieczycieli – kontynuuje. Klienci, którzy czują się pokrzywdzeni czy oszukani mają prawo wystąpić ze skargą na danego ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego.

Na stronie internetowej komisji można sprawdzić ile firm ubezpieczeniowych zostało już ukaranych za niezgodne z prawem praktyki (www.knf.gov.pl). Za samo naruszenie terminu wypłaty odszkodowania Komisja może nałożyć na towarzystwo ubezpieczeniowe karę od 10 000 do 50 000 zł. Duża ilość skarg dla ubezpieczyciela nie jest dobrą wiadomością. Ze skargą na dane towarzystwo można także wystąpić do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W ubiegłym roku do biura rzecznika wpłynęło ponad 16 tys. skarg.

Biuro Ronin Zbigniewa Zawady gwarantuje skuteczność i profesjonalne działanieBiuro Ronin Zbigniewa Zawady gwarantuje skuteczność i profesjonalne działaniefot. Marcin Zabawa

Należy zwracać także uwagę na produkty ubezpieczeniowe oferowane w przez banki. Zdarza się, że banki przy przyznawaniu kredytów oferują ubezpieczenie na życie. W tym przypadku należy również zwracać uwagę na zapisy danej umowy: „zakres ochrony ubezpieczeniowej i na wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego”. Zdarzają się skrajne sytuacje w których kredytobiorca nagle umiera, a najbliżsi nie otrzymują odszkodowania – bo na takich niekorzystnych warunkach została podpisana umowa ubezpieczeniowa. – Trzeba również zwracać uwagę na ubezpieczenia kredytów, kart kredytowych i innych produktów oferowanych przez bank. Nie wystarczy złożyć podpis na umowie i wierzyć, że wszystko jest dobrze załatwione. W umowach ubezpieczeniowych trzeba umieć pilnować swoich praw – ostrzega Zbigniew Zawada.

Przy obowiązkowych ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej (popularne OC) roszczenia reguluje ustawa; terminy wypłaty odszkodowań, zakres odpowiedzialności jak i konkretne przypadki w których towarzystwa ubezpieczeniowe są wolne odpowiedzialności. Warto pamiętać, że odszkodowanie (z tytułu OC) należy się osobie poszkodowanej w wypadku nawet wówczas, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został ustalony. Wówczas roszczenia rozpatruje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i wypłaca odszkodowanie z tytułu szkody na osobie. Fundusz nie wypłaca pieniędzy w przypadku uszkodzenia mienia (np. rozbity samochód).

Co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej?

Przed podpisaniem umowy zwracamy uwagę na: zakres ochrony i wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela:

 • jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości można przyjść (lub zadzwonić) do Biura Ronin i skorzystać z bezpłatnej porady
 • jeżeli umowa została już zawarta, a mamy wątpliwości o słuszności decyzji o jej podpisaniu, możemy ją wypowiedzieć w ciągu 30 dni od momentu zawarcia. Można też w tym czasie zwrócić się do ubezpieczyciela o zmianę warunków umowy – to samo tyczy się towarzystwa, które może także wypowiedzieć umowę
 • przy umowach Auto Casco (AC) nie należy zawyżać ani zaniżać wartości pojazdu. Do zawyżania wartości pojazdu często namawiają agenci ubezpieczeniowi, którzy dostają prowizję od wynegocjowanej stawki ubezpieczenia. O zawyżonej wartości pojazdu klient dowiaduje się w momencie kiedy otrzymuje odszkodowanie (otrzymuje kwotę stosowaną do rzeczywistej wartości pojazdu)
 • przy ubezpieczeniach uczniów Biuro Ronin świadczy bezpłatne usługi doradcze z wskazaniem najlepszego produktu dla szkoły. Biuro może się także podjąć negocjacji z ubezpieczycielem celem osiągnięcia korzystnych warunków dla szkoły, z uwzględnieniem zwolnień dla najuboższych uczniów.

Wypadek co robić?

W razie nieszczęśliwego wypadku poszkodowany nie musi się śpieszyć w rozpoczęciu procedury ubiegania się o odszkodowanie. Zgodnie z zapisem artykułu 819 Kodeksu Cywilnego poszkodowany ma aż 3 lata na zgłaszanie roszczeń. Jeżeli chodzi o roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (poważne obrażenia ciała odniesione w wyniku przestępstwa) ma aż 20 lat na ubieganie się o odszkodowanie. O samym fakcie wypadku należy zawiadomić ubezpieczyciela w miarę szybko, jednak samo ubieganie się o odszkodowanie można rozpocząć w trakcie lub po zakończeniu leczenia. Osoby poszkodowane w wypadkach mogą występować z roszczeniami jednorazowymi bądź periodycznymi.

Można wystąpić z roszczeniami zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, o zwrot kosztów leczenia, o zwrot kosztów utraconego dochodu. Jeżeli szkody mają charakter trwały można wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o rentę. Jeżeli w wyniku wypadku osoba stała się trwale niepełnosprawna i musiała się przekwalifikować może wystąpić o zwrot kosztów przekwalifikowania. W razie śmiertelnego wypadku rodzina może zwrócić się o zwrot kosztów pochówku (zasiłek pogrzebowy z ZUS jest także wówczas wypłacany), zwrot kosztów stypy, kosztów zakupu strojów żałobnych czy pomnika. Rodzina zmarłej osoby może ubiegać się także o rentę alimentacyjną.

Zwróć się o pomoc i radę do Biura Ronin

Ludzie poszkodowani nie wiedzą jakie świadczenia im się należą. Biuro Ronin pomaga zebrać dokumenty i poprawnie je wypełnić. Pełna dokumentacja jest potrzebna nie tylko do otrzymania odszkodowania, ale też przy ubieganiu się o świadczenia rehabilitacyjne, o zasiłki chorobowe, o renty czy nawet do postępowania karnego, jeżeli poszkodowany chce wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego.

Wynagrodzenie, które pobiera biuro wynosi maksymalnie do 15% z VAT, w zależności od skomplikowania sprawy. Pieniądze z odszkodowania trafiają wprost na konto poszkodowanej osoby i dopiero wówczas Biuro Ronin otrzymuje ustalone wcześniej wynagrodzenie.

Biuro Ronin Zbigniew Zawada oferuje:

 • kompleksową obsługę w zakresie odszkodowań
 • odszkodowania z polis OC, NNW i innych
 • odszkodowania z wypadków w kraju i za granicą
 • od polskich i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych
 • Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Tylko u nas:

 • prowizja do 15%
 • zapoznanie się z dokumentacją i rozpoznanie sprawy bezpłatnie
 • rozliczenie po otrzymaniu świadczeń
 • doświadczenie i potwierdzona skuteczność
 • obsługa również w domu Klienta
 • redagowanie roszczeń, odwołań i pism urzędowych
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń
 • doradztwo w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych
 • roszczenia z polis OC, nawet do 20 lat wstecz

Biuro Ronin Zbigniew Zawada
ul. Mickiewicza 6 (II piętro)
59-700 Bolesławiec
tel./fax 075 732 19 05
czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00
www.biuroronin.pl
e-mail: biuro.ronin@vp.pl

(informacja zlecona)