Bezpłatne korepetycje dla uczniów

Bezpłatne korepetycje dla uczniów
fot. Krzysztof Gwizdała W ramach programu „SOS” odbyło się już 1298 godzin bezpłatnych korepetycji dla uczniów szkół powiatowych
istotne.pl powiat, szkoła, uczeń, sos, korepetycje

W środę, 16 grudnia w sali obrad bolesławieckiego starostwa odbyła się konferencja, na której przedstawiono stan realizacji powiatowego projektu edukacyjnego „SOS – szkoły otwartych szans”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów czterech liceów ogólnokształcących i Gimnazjum Specjalnego – szkół prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki. Cały projekt trwał będzie dwa lata szkolne (od września 2009 do lipca 2011 roku). W tym czasie ponad 900 uczniów weźmie udział w około 10.000 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.082.925,62 zł, a co najważniejsze cała kwota została pozyskana przez powiat ze środków Unii Europejskiej.

Wśród uczestników spotkania było kilkudziesięciu nauczycieli, którzy na co dzień prowadzą zajęcia w swoich szkołach, a także osoby stanowiące tzw. zespół projektowy. Składa się on z sześciu pracowników starostwa, w tym koordynatora projektu (Alicja Krzyszczak), dwu osób zajmujących się finansami (Monika Weselak i Dagmara Jaworska), prawnika i specjalisty od zamówień publicznych (Radosław Palczewski), sekretarza projektu (Emilia Zarzycka) i informatyka (Leszek Jędrzejczyk) oraz czterech liderów nadzorujących pracę nauczycieli w szkołach, którymi są: Cezary Czernatowicz w I LO, Beata Sulska w II LO, Laura Słocka-Przydróżna w III LO i Jolanta Baniecka w IV LO. Za pracę nauczycieli prowadzących zajęcia w gimnazjum specjalnym odpowiada dyrektor szkoły specjalnej – Zdzisława Woźniak. W konferencji uczestniczyli ponadto m.in. przedstawiciele powiatu – starosta Cezary Przybylski i wicestarosta Stanisław Chwojnicki – oraz radni powiatowi: przewodniczący rady powiatu Karol Stasik, wiceprzewodniczący Jarosław Molenda oraz Józef Król i Jan Stasiak.

Projekt trwa i.. pomaga

Zajęcia prowadzone są już od ponad dwóch miesięcy przez 70 nauczycieli szkół powiatowych. Tylko w październiku i listopadzie odbyło się 1298 (!) godzin różnorodnych zajęć z 12 przedmiotów maturalnych. Bierze w nich udział 581 uczniów, w tym 296 zamieszkujących tereny wiejskie. W tym czasie udzielono również 121 godzin wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla 81 uczniów. Warto dodać, że uczniowie gimnazjum specjalnego z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – oprócz zajęć wyrównawczych – uczestniczą również w zajęciach rekreacyjnych na basenie miejskim, które tradycyjnie cieszą się wielkim powodzeniem.

Co o projekcie myślą beneficjenci?

Głównym tematem konferencji była analiza ankiety ewaluacyjnej, którą przeprowadzono wśród uczestników zajęć. „Projekt trwa, jesteśmy zadowoleni, że sprawnie odbyła się rekrutacja, ale co sądzą o zajęciach sami uczniowie? Czy odpowiada im program zajęć? Jak oceniają ich jakość? Czy zadowoleni są z prowadzących je nauczycieli? Jak realizacja projektu wpłynęła na sprawę pobierania prywatnych, a więc płatnych, korepetycji?” – pytał prowadzący tę część konferencji Dariusz Kwaśniewski, członek zarządu powiatu.

I z zadowoleniem udzielał odpowiedzi, przedstawiając wyniki anonimowej ankiety. Wyniki, które udowadniają, że najważniejsze cele projektu są osiągane.

Oto najważniejsze informacje i wnioski:

  • Wśród uczestników obecnie prowadzonych zajęć 70% to uczniowie klas III, zaś 30% – klas II.
  • 38% uczniów mieszka w Bolesławcu, 5% w Nowogrodźcu, 3% w innym mieście (poza powiatem), 54% w miejscowościach wiejskich, w tym 6% poza naszym powiatem.
  • Przed rozpoczęciem projektu 29% uczniów brało prywatnie płatne korepetycje z 1 przedmiotu, 13% z dwu lub więcej przedmiotów, ale aż 58% nie brało korepetycji.
  • W związku z uczestnictwem w zajęciach z projektu 10% uczniów przestało chodzić na płatne korepetycje, 9% chodzi na mniejszą ich liczbę, zaś 25% chodzi zarówno na korepetycje prywatne, jak i na zajęcia z „eSOeS”.
  • Uwaga: 93% ankietowanych odpowiedziało, że są zadowoleni z zajęć projektu!
  • Oceniając sposób prowadzenia zajęć, 57% uczniów wskazało na ocenę bardzo dobrą, 34% na dobrą, a na „1” lub „2” oceniło zajęcie jedynie 2% ankietowanych.
  • Na pytanie, jak dodatkowe zajęcia przygotowują do lepszego zdania matury, „bardzo dobrze” i „dobrze” odpowiedziało w sumie 92% uczniów (54% + 38%).

Ankietowani uczniowie stwierdzili również, że:

„Projekt pomógł im zrozumieć i nauczyć się rzeczy, z którymi mieli problemy” – 48% wskazań; „Chcieliby uczestniczyć w większej liczbie zajęć” – 11% (mogą w zajęciach z maksymalnie trzech przedmiotów); „Liczba godzin zajęć z wybranych przez nich przedmiotów jest właściwa (wystarczająca)” – 27%; „Powinno być więcej godzin z danego przedmiotu” – 11% . Dobrą informacją jest, że jedynie 1% uczniów stwierdził, iż „chciałby, aby zajęcia, w których uczestniczy prowadził inny nauczyciel.”

Zespół projektowy przygotowujący program „SOS”Zespół projektowy przygotowujący program „SOS”fot. Majka Nowak
Uczestnicy projektuUczestnicy projektufot. Dariusz Kwaśniewski

(informacja Starostwo Powiatowe / ii)