Będą nagrody za promocję Bolesławca

Będą nagrody za promocję Bolesławca
fot. B.org Do 15 grudnia można składać wnioski o przyznanie nagrody za promocję naszego miasta w 2009 roku.
istotne.pl urząd miasta, nagroda, promocja

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody za promocję Bolesławca w 2009 roku upływa 15 grudnia. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta (ratusz), w Biurze Obsługi Interesanta (pl. Piłsudskiego – biurowiec) lub w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta (ratusz).

Szansę na nagrody indywidualne mają mieszkańcy Bolesławca, artyści, animatorzy życia kulturalnego, naukowcy, popularyzatorzy dorobku naukowego, pedagodzy kształcący kadry naukowe, uczniowie, sportowcy oraz trenerzy i działacze sportowi.

Nagrody zespołowe przyznaje się grupom mieszkańców, zespołom twórczym i artystycznym, instytucjom, stowarzyszeniom, animatorom życia kulturalnego, zespołom naukowców, klubom, związkom i stowarzyszeniom sportowym, uczniom, trenerom, jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz grupom inicjatywnym, firmom, przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom.

Ponadto przyznawane będą nagrody honorowe: za wspieranie działań i inicjatyw w dziedzinie życia społecznego, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, rozwoju nauki oraz sportu.

Wnioski o przyznanie nagród składać mogą: prezydent; Rada Miasta oraz jej komisje; instytucje kultury, stowarzyszenia i związki twórcze; agencje artystyczne i stowarzyszenia społeczno-kulturalne; redakcje lokalnych pism, radia i telewizji; wydawnictwa; placówki oświatowe; stowarzyszenia i organizacje naukowe i naukowo-badawcze; kluby, stowarzyszenia i organizacje sportowe; organizacje społeczne i samorządowe; samorządy, organy i jednostki samorządów.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta pod numerami telefonów +4875 645 64 40, +4875 645 64 41 oraz +4875 645 64 42 lub na stronie Urzędu Miasta.

(informacja UM/ii)