Kolejne miejskie inwestycje zakończone

Kolejne miejskie inwestycje zakończone
fot. Agnieszka Gergont Dobiegł końca remont ulic Kopernika i Komuny Paryskiej. Wybudowano też nową sieć wodociągową i kanalizację przy ulicy Lubańskiej.
istotne.pl urząd miasta, remont, inwestycja, ul. komuny paryskiej

Zakończyła się renowacja nawierzchni jezdni i chodnika przy ulicy Kopernika. W ramach inwestycji przebudowano 14 wpustów ulicznych z przykanalikami oraz wykonano 4 studnie rewizyjne. Nowy chodnik ułożono z kostki brukowej. Wartość zadania to ponad 322 tys. zł. Wykonawcą prac była firma z Jeleniej Góry.

Ulica KopernikaUlica Kopernikafot. Agnieszka Gergont

To samo przedsiębiorstwo wyremontowało ulicę Komuny Paryskiej (jakość prac zaakceptowali urzędnicy magistratu i starostwa powiatowego). Dotychczasową nawierzchnię z kostki zastąpiono nawierzchnią bitumiczną. Na jezdni pojawiły się progi spowalniające. Wykonano też trzy przejścia dla pieszych.

Ulica Komuny ParyskiejUlica Komuny Paryskiejfot. Agnieszka Gergont

Chodnik po lewej stronie ulicy został ułożony z kostki oraz płyt kamiennych. Po prawej stronie powstało 700 m kw. nowego chodnika z kostki betonowej. Dodatkowo przy szkole zamontowano bariery ochronne. Wartość robót wynosi prawie 680 tys. zł. Renowacja została sfinansowana z budżetu miasta Bolesławiec.

Ulica LubańskaUlica Lubańskafot. Agnieszka Gergont

Natomiast przy ulicy Lubańskiej wybudowano nową sieć wodociągową i kanalizację ogólnospławną. Zakres prac obejmował także: odtworzenie drogi, ułożenie chodnika i krawężników oraz wykonanie progu spowalniającego. Wykonawcą była firma z Nowogrodźca. Koszt inwestycji to ponad 160 tys. zł.

(informacja UM/ii)