Radni chcą „wzmocnienia integracji europejskiej”

Radni chcą „wzmocnienia integracji europejskiej”
fot. B.org Rada Miasta powzięła uchwałę „w sprawie apelu o wzmocnienie integracji europejskiej”.
istotne.pl rada miasta, europa, uchwała, ue

Niedawno pisaliśmy o uroczystości wręczenia Bolesławcowi Tablicy Honorowej Rady Europy. Ceremonia miała miejsce w sobotę, 25 sierpnia, w sali kina Forum BOK-MCC. Tego dnia Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę „w sprawie apelu o wzmocnienie integracji europejskiej”. W dokumencie czytamy:

W szczególnej chwili, gdy Rada Europy uhonorowała Tablicą Europy miasto Bolesławiec w uznaniu znaczącego dorobku w integrowaniu Europy na poziomie społeczności lokalnych, chcemy zwrócić się do parlamentarzystów i rządów krajów europejskich o wzmocnienie wysiłków zmierzających do uczynienia Europy domem wszystkich wolnych narodów, Europy silnej bogactwem swojej różnorodności. W sierpniu przed 32 laty polska „Solidarność” rozpoczęła proces rozmontowywania pojałtańskiego porządku Europy, odrzucania dyktatu przyniesionego narodom środkowo-wschodniej Europy na sowieckich bagnetach. „Solidarność” obok żądań natury ekonomicznej i pracowniczej sformułowała w 1981 roku apel do narodów Europy Wschodniej, którego treść nie pozostawiała wątpliwości co do świadomości działania „za waszą i naszą wolność”. Umiłowanie wolności było i jest wyznacznikiem działań Polaków od pokoleń. Jako spadkobiercy tej idei wyrażamy gorący apel do polityków, którzy decydują o losie naszym i naszych dzieci i wnuków, by w Rodzinie Europejskiej było miejsce dla wszystkich wolnych narodów.

Natomiast w uzasadnieniu dokumentu napisano:

Tablica Honorowa Rady Europy dla Bolesławca to wyraz uznania dla działań społeczności lokalnej na rzecz współpracy międzynarodowej w jednoczącej się Europie. Wysiłki władz samorządowych, instytucji i jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i różnych środowisk w naszym mieście od lat poszerzają i ugruntowują kontakty pomiędzy miastami partnerskimi, dają możliwość wymiany doświadczeń, budowania postaw otwartości i szacunku dla innych oraz współuczestnictwa w tworzeniu wspólnego Europejskiego Domu. Ten proces nie może wykluczać żadnego wolnego narodu europejskiego. Rada Miasta Bolesławiec kieruje swój apel do Rady Europy, do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz do władz samorządowych swoich miast bliźniaczych, a za ich pośrednictwem do parlamentów i rządów Królestwa Danii, Królestwa Norwegii, Republiki Czeskiej, Republiki Federacyjnej Bośni i Hercegowiny, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej.

(informacja: ii)