Trwa projekt „Asystent Rodziny”

Trwa projekt „Asystent Rodziny”
fot. Krzysztof Gwizdała Realizowany przez bolesławiecki MOPS projekt potrwa do końca sierpnia.
istotne.pl projekt, mops, pomoc, asystent, rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu od 1 sierpnia realizuje projekt „Asystent Rodziny”, zakładający wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia w niej dziecka, a także wprowadzenie i wzmocnienie działań asystentów rodziny. Ich zadaniem będzie prowadzenie systematycznej, bezpośredniej pracy z rodziną mającą trudności w prawidłowym funkcjonowaniu.

„Asystent Rodziny” ma również na celu doskonalić i rozwijać współpracę pomiędzy przedstawicielami instytucji (m.in. szkoły, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądów), które mają kontakt z dzieckiem, a jego rodziną.

Pierwszym i najważniejszym elementem tego projektu są działania gminy, służące udzieleniu rodzinie wszechstronnej pomocy, tak aby mogła ona poradzić sobie z trudnościami. Działania te będą prowadzone także w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną – wówczas będą one zmierzać do stworzenia takich warunków, by możliwy był powrót dziecka pod opiekę rodziców.

Projektem są objęte rodziny, które potrzebują wsparcia i wyrażają chęć uczestnictwa. Oto zakres działania asystenta:

  • prowadzenie treningu kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
  • prowadzenie treningu budżetowego
  • prowadzenie treningu kompetencji w zakresie dbania o zdrowie
  • motywowanie do pogłębiania wiedzy o dziecku i aktywowanie uczestnictwa w różnych sferach jego życia
  • prowadzenie treningu kompetencji w zakresie organizacji czasu wolnego.

Realizowany przez bolesławiecki MOPS projekt potrwa do końca sierpnia.

(informacja: MOPS Bolesławiec/ii)