Są pieniądze na likwidację barier

Są pieniądze na likwidację barier
fot. B.org Trwa druga edycja programu wyrównywania różnic między regionami. Realizuje go m.in. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.
istotne.pl dofinansowanie, starostwo, niepełnosprawność, program

Powiat Bolesławiecki, realizator „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuje, że do 16 lipca można składać wnioski o dofinansowanie:

  • likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150 000 zł na każdy projekt)
  • likwidacji barier transportowych (od kwoty 70 000 zł do 250 000 zł w zależności od środka transportu).

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON, o które można się ubiegać na każdy projekt, nie może przekroczyć 40% łącznych kosztów jego realizacji.

W ramach obszaru B Programu można ubiegać się o dofinansowanie dla:

  • placówek edukacyjnych (przedszkoli; szkół podstawowych; gimnazjów; szkół ponadgimnazjalnych; szkół artystycznych; poradni psychologiczno-pedagogicznych; specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych; burs lub internatów oraz bibliotek szkolnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni)
  • zakładów opieki zdrowotnej (szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów rehabilitacji leczniczej, hospicjów stacjonarnych, przychodni, ośrodków zdrowia, poradni oraz ambulatoriów).

W ramach obszaru D Programu o dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty i organizacje pozarządowe, jeśli udokumentują potrzebę likwidacji barier transportowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego (tel. 75 735 18 55 lub 75 735 18 79). Druki dostępne są w tym Referacie oraz na stronie internetowej: www.powiatboleslawiecki.pl.

(informacja: Powiat Bolesławiecki/ii)

Zobacz także

PFRON