Pusty plac w Rynku – zabudować czy nie?

Pusty plac w Rynku – zabudować czy nie?
fot. Krzysztof Gwizdała Urząd Miasta Bolesławiec zaprasza mieszkańców na debatę, która odbędzie się w BOK-MCC.
istotne.pl urząd miasta, rynek, debata

Pomiędzy pierzeją wschodnią Rynku Starego Miasta a Sanktuarium zlokalizowana jest działka nr 285/1 o pow. 1037 m². Działka stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec i przeznaczona jest pod budowę hotelu wzorowanego na XIX-wiecznym obiekcie – hotelu Kronprinz („Następca tronu”).

Plac w Rynku przed SanktuariumPlac w Rynku przed Sanktuariumfot. Krzysztof Gwizdała

Budynek ma uzupełnić wschodnią pierzeję Rynku Starego Miasta, poddawanego obecnie procesowi rewitalizacji. Kronprinz był jednym z najbardziej reprezentacyjnych i najczęściej odwiedzanych w mieście. Gościli tu m.in. książę Wilhelm i księżniczka saksońska Augusta, sam król Fryderyk Wilhelm III czy Fryderyk Wilhelm IV.

Rynek z lotu ptaka w 1936 rokuRynek z lotu ptaka w 1936 rokufot. z arch. Muzeum Ceramiki

Jako jedne z nielicznych kamieniczki przetrwały II wojnę światową. Ulokowano w nich w nich m.in. bar Piast i sklep Uniwersal. Przed wizytą generała Jaruzelskiego w grudniu 1974 roku oba zburzono ze względu na zły stan techniczny i zagrożenie katastrofą budowlaną.

Kamienica w południowo-wschodniej części Rynku, wyburzona w 1974 rokuKamienica w południowo-wschodniej części Rynku, wyburzona w 1974 rokufot. z arch. Muzeum Ceramiki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada odtworzenie budynku do IV kondygnacji i przekrycie go dachem wielospadowym o pokryciu z dachówki ceramicznej – przy zachowaniu bogatej ornamentyki elewacji. Dojazd do hotelu planowany jest od ul. Kościelnej. Budowa kamienicy realizowana będzie pod nadzorem konserwatora zabytków.

Budynek ma stanowić wizytówkę Bolesławca i być – wraz z zabudową Rynku – jednym z wielu elementów rewitalizacji Starego Miasta. W ramach rozpoczętych w roku 2007 działań rewitalizacyjnych przeprowadzono brukowanie płyty głównej Rynku oraz ulic przyległych. Dokonano także rewaloryzacji elewacji i iluminacji kamienic rynkowych. Wykonano remonty podwórek wewnętrznych, w tym podwórka przylegającego do wspomnianej nieruchomości.

Czy przyszedł zatem czas na zabudowę pustego placu w Rynku Starego Miasta? Czy po blisko 38 latach warto pokusić się o odbudowę historycznych kamienic i rewitalizację zapomnianego miejsca?

Czy pusty plac przed Sanktuarium powinien zostać zabudowany?
tak
61.72
nie
35.09
jest mi to obojętne
3.19

Debata społeczna „Pusty plac w Rynku, zabudować czy nie?” odbędzie się 26 czerwca w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki. Początek o 16:30.

Debatę poprowadzi Grzegorz Zieliński z Centrum Dialogu Społecznego przy Instytucie Psychologii Procesu w Warszawie.

Forum organizowane jest w ramach programu „Rewitalizacja Społeczna – wykorzystaj szansę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. http://boleslawiec.eu/wykorzystajszanse/

(informacja: UM Bolesławiec/ii)