Przedszkola podrożeją

Przedszkola podrożeją
fot. b.org Dziesięciu radnych głosowało za podwyżką, trzech wstrzymało się. Pozostali byli nieobecni.
istotne.pl rada miasta, przedszkole

Na specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta odbyło się głosowanie w sprawie wysokości opłat za miejskie przedszkola. Dziesięciu radnych głosowało za, trzech wstrzymało się. Reszta była nieobecna. Uchwała została więc podjęta.

Za każdą godzinę zajęć (powyżej 5 godzin dziennie bezpłatnych) rodzice będą płacić nie 0,19, jak proponowano na początku tego miesiąca, a 0,185 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że przy 9 godzinach dziennie rodzice zapłacą jakieś 210 złotych.

Różnica między planowaną podwyżką z początku lipca a dzisiejszą wynosi – w skali miesiąca – zaledwie kilka złotych. Radni potrzebowali jednak ponad trzech tygodni, by się do niej przekonać.

Dodajmy, że od września wzrośnie też dzienna stawka żywieniowa, z 5 na 6 zł. Oznacza to, że przy 20 dniach roboczych wyżywienie dziecka będzie kosztować miesięcznie 120 zł. Przy czym – to ważne – jeśli dziecka nie będzie w przedszkolu, opłata za niewykorzystane posiłki będzie zwracana.

Na sesji nie było dziś następujących radnych:

  1. Stanisław Andrusieczko (SLD)
  2. Adam Biesiadecki (KW Piotra Romana)
  3. Dariusz Filistyński (KW Piotra Romana)
  4. Renata Fredyk (KW Piotra Romana)
  5. Wojciech Kasprzyk (PO)
  6. Arkadiusz Krzemiński (PO)
  7. Janina Piestrak-Babijczuk (KW Piotra Romana)
  8. Mirosław Sakowski (PO)

(informacja: Krzysztof Gwizdała)