Bolesławiec bez Sądu Rejonowego?

Bolesławiec bez Sądu Rejonowego?
fot. B.org Resort sprawiedliwości chce, aby bolesławiecki sąd stał się ośrodkiem zamiejscowym sądu w Zgorzelcu.
istotne.pl rada miasta, sąd

Sprawę projektu rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości poruszono na grudniowej sesji Rady Miasta Bolesławiec. Głos zabrał Rafał Gruca, szef Sądu Rejonowego. – Myślę, że ten projekt nie jest dobry. W stolicy problem sądów widzą przez pryzmat Warszawy, Katowic, Wrocławia i ewentualnie Gdańska – zaznaczył. – Tamtejsze sądy to duże organizacje, w których trudno zapanować nad organizacją spraw sądowych. Wbrew pozorom małe sądy szybciej załatwiają te sprawy. Minister sprawiedliwości dąży do minimalizacji kosztów. Ale chyba nie do końca policzono, jakie będą skutki finansowe tej decyzji.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, bolesławiecki sąd stanie się ośrodkiem zamiejscowym Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. – Nasze miasto straci na prestiżu – podkreślił Gruca. – 40-tysięczny Bolesławiec będzie podlegać miastu, które ma 30 tys. mieszkańców. Należy walczyć o to, aby nadal funkcjonował tu sąd rejonowy.

Ze zdaniem prezesa Sądu Rejonowego w Bolesławcu zgodzili się wszyscy radni, a prezydent Piotr Roman półżartem zadeklarował, że nawet zapisze się do Platformy Obywatelskiej, jeśli to uratuje bolesławiecki sąd. Do sprawy wrócimy.

Aktualizacja 21-12-2011 11:10

Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec planów resortu sprawiedliwości.

Aktualizacja 22-12-2011 13:05

Poniżej prezentujemy informację, jaka dziś ukazała się na stronie Urzędu Miasta Bolesławiec:

W dniu 21 grudnia 2011 r. radni miasta Bolesławca podjęli uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec planów resortu sprawiedliwości. W przygotowywanym projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości znosi się Sąd Rejonowy w Bolesławcu, a jego wydziały: Cywilny, Karny i Rodzinny i dla Nieletnich mają stać się wydziałami zamiejscowymi Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.

Rada Miasta Bolesławiec wyraża zdecydowany sprzeciw wobec tych planów. Nie da się uzasadnić zamiaru pozbawienia Sądu Rejonowego drugiego co do wielkości ośrodka miejskiego w okręgu jeleniogórskim. Rozumiejąc konieczność racjonalizacji kosztów także w jednostkach wymiaru sprawiedliwości, nie możemy zaakceptować takich działań, które nie biorą pod uwagę oczywistości: żadna z dotychczasowych reform ustrojowych i administracyjnych nie pozbawiała Bolesławca rangi ośrodka subregionalnego w zachodniej części Dolnego Śląska.

Treść oświadczenia zostanie przekazana ministrowi sprawiedliwości oraz przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej w województwie dolnośląskim.

Czy sąd w Bolesławcu powinien być filią sądu w Zgorzelcu?
Nie
84.95 % głosów: 632
Tak
10.22 % głosów: 76
Jest mi to obojętne
4.84 % głosów: 36

(informacja: ii)