Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium
fot. B.org Za przyznaniem absolutorium Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego było trzynastu radnych, pięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.
istotne.pl starostwo, absolutorium, rada powiatu

W czwartek, 29 kwietnia, Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2009 r. Trzynastu radnych głosowało za, pięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. – Zaletą tego budżetu jest to, że wydatki inwestycyjne to aż 16% całości. Remonty w szkołach kosztowały ponad milion złotych, realizowany jest program SOS: Szkoły Otwartych Szans, dzięki któremu z darmowych korepetycji skorzysta prawie tysiąc uczniów. Niewątpliwym sukcesem jest uruchomienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i informatyzacja szpitala – mówi starosta Cezary Przybylski. – Opozycja twierdziła, że wiele elementów budżetu 2009 r. jest nie do wykonania. My je zrealizowaliśmy, i to mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju.

– Ostrożnie podchodziłem do tego budżetu i, choć na niego głosowałem, miałem obawy co do tego, czy damy radę zrealizować zaplanowane inwestycje i dochody. Gratuluję Zarządowi, bo uważam, że budżet został wykonany celująco! – podkreśla wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Molenda. – Nie było roku, w którym zrealizowano by więcej inwestycji drogowych niż w roku 2009. Taka wartość przeprowadzonych inwestycji drogowych powinna budzić wielki szacunek! To samo dotyczy inwestycji oświatowych i remontów w szkołach.

Zarząd Powiatu BolesławieckiegoZarząd Powiatu Bolesławieckiegofot. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

– Nie wpadliśmy w samouwielbienie, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje drogowe – podkreśla starosta. – Zdajemy sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Ale faktem jest to, że w powiecie bolesławieckim nastąpił skok jakościowy w zakresie zadań i inwestycji drogowych.

(informacja Starostwo Powiatowe w Bolesławcu/ii)