Stypendia przyznano najzdolniejszym

Stypendia przyznano najzdolniejszym
fot. Gerard Augustyn Pomoc finansową otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu oraz świetne wyniki w nauce. Po raz pierwszy stypendia przyznano podopiecznym miejskich gimnazjów, którzy mieszkają na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec.
istotne.pl urząd miasta, stypendium, urząd, gminy, krzysztof kozicki

We wrześniu ub.r. pisaliśmy o sprawie Krzysztofa Kozickiego. Chłopiec, jedyny spośród bolesławieckich uczniów finalista wojewódzkiego konkursu „zDolny Ślązaczek”, nie otrzymał stypendium prezydenta, gdyż... mieszkał w Kruszynie. W myśl uchwały Rady Miasta nagrody prezydenta przyznawane są jedynie uczniom zameldowanym w Bolesławcu. Krzysztof nie dostał również pieniędzy od wójta Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Powód? W regulaminie stypendialnym nie było mowy o dzieciach z gminy, które uczęszczają do miejskich szkół.

– Udało się nam nakłonić Radę Gminy do zmiany decyzji – mówi nam dzisiaj Helena Szymula, dyrektorka Gminnego Zakładu Obsługi Szkół. – Obecnie regulamin przyznawania stypendiów obejmuje też uczniów miejskich gimnazjów, którzy mieszkają na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec.

Mateusz Opar otrzymał stypendium wójta Gminy BolesławiecMateusz Opar otrzymał stypendium wójta Gminy Bolesławiecfot. Gerard Augustyn

Stypendia wójta przyznawane są według takich samych kryteriów jak nagrody prezydenta. Stypendyści z gminy wiejskiej otrzymywać będą takie same kwoty jak ich koledzy z Bolesławca. – Najważniejsze jest to, że uczniowie wreszcie otrzymają te pieniądze – dodaje dyrektorka.

We wtorek 8 września w Sali Rajców stypendia wręczali m.in. prezydent Piotr Roman oraz wójt Kazimierz Gawron. Pomoc finansowa przyznawana jest uczniom klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów. Natomiast stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu przyznawane są laureatom konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych.

fot. Gerard Augustyn

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Bartłomiej Kula (SP nr 1), Wojciech Liebert (SP nr 2), Karolina Filistyńska (SP nr 4), Kamila Kamińska (SP nr 4), Martyna Ostańska (SP nr 5), Magdalena Olga Kubat (GS nr 2), Jarosław Kłosowski (GS nr 2), Ewelina Sądaj (GS nr 3), Zofia Lenkiewicz (GS nr 4), Karolina Stachów (GS nr 4), Mariusz Mankiewicz (I PG), Dawid Permus (I PG) i Hanna Woźnica (II PG).

Natomiast stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu dostali: Kacper Piecyk (SP nr 4), Aleksandra Wagner (SP nr 5), Joanna Łuczyn ( GS nr 1), Katarzyna Jankowska (GS nr 2), Aleksandra Bojanowska (GS nr 2), Mateusz Bieńkowski (GS nr 2), Paulina Kopeć (GS nr 3), Maks Brandt (GS nr 3), Dorota Burdyna (GS nr 3), Kamil Serafin (II PG), Joanna Pędlowska (GS nr 3) i Mateusz Opar (I PG).

fot. Agnieszka Gergont

W tym roku stypendia po raz pierwszy przyznano podopiecznym miejskich gimnazjów, którzy mieszkają na terenie Gminy Wiejskiej Bolesławiec (Joannie Pędlowskiej i Mateuszowi Oparowi), oraz uczniom prywatnych szkół gimnazjalnych.

Wysokość stypendium waha się od 1000 do 2000 zł. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej składa dyrektor szkoły.

(informacja UM/ii)