Nowoczesne lekcje w kinie

Nowoczesne lekcje w kinie
fot. Krzysztof Gwizdała Bolesławiecki Ośrodek Kultury zakończył roczny cykl edukacji filmowej. Lekcje w kinie to nie tylko urozmaicenie standardowego programu. To przede wszystkim nowoczesna forma edukacji.
istotne.pl bok-mcc, kino, edukacji, nowe, horyzonty, iwona bojko, filmowej

W tym roku szkolnym w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej wzięło udział 880 uczniów ze szkól podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących z powiatu bolesławieckiego. Program przygotowany został siedem lat temu przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i ma na celu przełamanie stereotypu, że wyjście na lekcjach do kina to strata czasu.

Ambitne filmy, prelekcje, poznawanie warsztatu filmowców oraz odkrywanie magii kina to założenia Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Bolesławiec jest jednym z dwunastu miast, które przystąpiły do tego programu.

Koordynatorką i inicjatorką cyklu jest Iwona Bojko, która dotarła do Stowarzyszenia i zaproponowała współpracę. Najważniejsze dla Iwony Bojko było to, by kino, którym kieruje, nie było tylko kinem komercyjnym. Chciała, by bolesławieckie Forum było otwarte na dyskusje o filmach, pokazy filmów niezależnych, młodych twórców i ambitne produkcje przegrywające często z superhitami w multipleksach. Iwona Bojko bardzo dobrze ocenia tegoroczny projekt. Udało się go wdrożyć od razu na wszystkich poziomach nauczania, to znaczy od klas 1-3 i 4- 6 oraz w gimnazjach i liceach. Warta podkreślenia jest też duża ilość uczestników.

Iwona Bojko i Ewa Lijewska z Bolesławieckiego Ośrodka KulturyIwona Bojko i Ewa Lijewska z Bolesławieckiego Ośrodka Kulturyfot. GH

W samych superlatywach wypowiadają się o cyklu nauczyciele. Polonistka Joanna Krzyżostaniak z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych mówi o efektach, jakie zauważyła w swoich klasach. Uczniowie bardzo chętnie przygotowywali się do lekcji po obejrzanym filmie i byli zainteresowani ambitnym kinem. Obejrzane filmy dawały się doskonale powiązać z procesem dydaktycznym. Film „Jabłko Adama”, komedia o neofaszyście uczącym się pokory na wiejskiej plebanii, był ilustracją do lekcji wprowadzającej opowieści biblijne, a dokładnie Księgę Hioba. „Wiatr buszujący w jęczmieniu”, ambitne kino Loacha, przybliżyło uczniom najnowszą historię Europy, powstanie organizacji IRA.

Aldona Wilas, nauczycielka z tej samej szkoły, podkreśla rzecz bardzo ważną. Uczniowie sami chwytają za kamery i nagrywają własne filmy. Są to małe formy wykorzystywane na szkolnych imprezach okolicznościowych i entuzjastycznie przyjmowane przez społeczność uczniowską. To jest największy sukces edukacji filmowej. Młodzież pokazuje, jak bardzo kino jest dla nich ciekawe. Nie jest martwą teorią, daje możliwość własnej kreacji i własnej twórczości.

Od lewej: Aldona Wilas i Joanna KrzyżostaniakOd lewej: Aldona Wilas i Joanna Krzyżostaniakfot. GH
Zuzanna Mróz i Jolanta Filipowicz, nauczycielki języka polskiegoZuzanna Mróz i Jolanta Filipowicz, nauczycielki języka polskiegofot. GH

Zachęcając nauczycieli do podjęcia współpracy z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury prezentujemy listę szkół wprowadzających nowoczesne formy edukacji:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
 • Szkoła Podstawowa w Żeliszewie
 • Szkoła Podstawowa w Kruszynie
 • Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa w Gościszowie
 • Prywatna Szkoła OXPRESS
 • Miejski Zespół Szkół nr 2
 • Gimnazjum Samorządowe nr 2
 • I Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Zespół Szkół Mechanicznych

Program Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej został objęty patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009 przyznawanym na wniosek Komisji Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

(informacja GH)