Sprostowanie do artykułu: Strażnik miejski nie chce odpuścić

Sprostowanie do artykułu: Strażnik miejski nie chce odpuścić
fot. Krzysztof Gwizdała Prezentujemy oświadczenie nadesłane przez Bogusława Nowaka.
istotne.pl nowak, bogusław

Oświadczam, że w trakcie postępowania w Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze, o którym napisał portal Istotne.pl, która to informacja była dostępna na portalu w dniach od 21 do 28 maja 2011 r., nie postawiono mi żadnego zarzutu. Postępowanie toczyło się w sprawie z art. 224 § 2 k.k. i 157 § 2 k.k., a nie przeciwko mnie. Nie zostałem w trakcie tego postępowania przesłuchany nawet w charakterze świadka, ani tym bardziej w charakterze podejrzanego.

Bogusław Nowak