Stowarzyszenie „Damy radę” wyróżniło prezydenta

Stowarzyszenie „Damy radę” wyróżniło prezydenta
fot. Gerard Augustyn Piotr Roman otrzymał honorową statuetkę za działalność na rzecz walki z wykluczeniem społecznym.
istotne.pl prezydent, nagroda

Stowarzyszenie „Damy Radę” powstało w 2004 roku w proteście przeciw likwidacji Funduszu Alimentacyjnego. Znane jest w Polsce z licznych akcji społecznych (Stop przemocy w rodzinie) i charytatywnych (Bank Doraźnej Pomocy dla Rodzin z Dziećmi). Jest również jednym z inicjatorów zapisów chroniących ofiary w rządowym projekcie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Kapituła Stowarzyszenia corocznie przyznaje statuetki osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym w walce z wykluczeniem społecznym. W tym roku otrzymał ją Piotr Roman – Mieszkańcy Bolesławca przychodzą do mnie najczęściej z problemami rodzinnymi i skarżą się na brak stałej pracy – powiedział prezydent – Są to sprawy, które dotyczą wielu grup społecznych i o których najczęściej słyszę podczas poniedziałkowych przyjęć interesantów. Najczęstszym problemem jest postępujący rozkład rodziny i związane z tym problemy rodzinne oraz rodzące się patologie, a co za tym idzie wykluczenie społeczne.

Prezydent wyróżniony za działalność na rzecz walki z wykluczeniem społecznymPrezydent wyróżniony za działalność na rzecz walki z wykluczeniem społecznymfot. Agnieszka Gergont

– Wykluczenie społeczne dotyczy wielu płaszczyzn życia społecznego oraz grup społecznych – dodaje rzeczniczka Agnieszka Gergont. – Wymienić należy kilka inicjatyw prezydenta, które przyczyniają się do przeciwdziałania wykluczeniu. Jest to stworzenie schroniska dla bezdomnych w Bolesławcu, podwojenie ilości świetlic socjoterapeutycznych, utworzenie nowych ośrodków dla osób niepełnosprawnych (Centrum Rehabilitacji i Dom Samopomocy przy ul. Parkowej), budowa kolejnych budynków socjalnych oraz dróg na osiedlu Kościuszki, praca socjalna z dorosłymi mieszkańcami osiedla i dziećmi, systematyczna współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy (PCK, stowarzyszeniami abstynenckimi). Najnowszą inicjatywą jest budowa domu opieki społecznej.

Stowarzyszenie „Damy radę” podkreśla i nagradza wszelkie działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu i stara się zintegrować różnorodne środowiska. Nie zawsze zgodne, co do sposobów pomocy. Stowarzyszenia było ostro krytykowane przez radykalnie prawicowe organizacje. Uznały one, że proponowane przez działaczy „Damy radę” zapisy w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są dla rodziny szkodliwe. Protestowano również przeciw wymowie plakatu reklamującego akcję Stowarzyszenia „Stop przemocy w rodzinie” (chodzi o plakat przedstawiający pobitą kobietę z dzieckiem, z uniesioną męska pięścią w tle i napisem: oraz to, że cię nie opuszczę, aż do śmierci). Obrońcy wartości chrześcijańskich twierdzili, że plakat ma na celu deprecjację małżeństwa jako związku sakramentalnego.

Pomoc ludziom wykluczonym społecznie jest zadaniem wyjątkowo ciężkim, bo polega na zmianie sposobu myślenia o funkcjonowaniu społeczeństwa i ustalonych normach. Dlatego tak ważny jest każdy rodzaj pomocy.

Grażyna Hanaf

Zobacz także

Stowarzyszenie "Damy radę"