ZSOiZ: edukacja w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze

ZSOiZ: edukacja w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze
fot. Marcin Zabawa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu to szkoła przyszłości. Placówka wychowuje obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom nowych czasów.
istotne.pl zsoiz, edukacja, rekrutacja

ZSOiZ to szkoła o 50-letniej tradycji. Jej atuty to przede wszystkim wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (posiadająca uprawnienia egzaminatorów OKE we Wrocławiu) i nowoczesna baza technodydaktyczna.

fot. ZSOiZ

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wychowuje obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom nowych czasów. Szkoła z powodzeniem realizuje projekty unijne. Na początku listopada 2008 r. piętnastka uczniów IV klasy Technikum Hotelarskiego wyjechała na miesięczną praktykę do saksońskiego Chemnitz. Podopieczni ZSOiZ uzyskali certyfikaty Europass Mobility, które z pewnością pomogą im w znalezieniu pracy w Polsce i w innych krajach UE.

fot. ZSOiZ

Placówka stawia na edukację w przyjaznej atmosferze. Kształci w oparciu o nowatorskie programy i metody nauczania. ZSOiZ – jako pierwsza szkoła w Polsce! – stworzył firmy symulacyjne działające na wzór prawdziwych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, gastronomicznych i usługowych.

fot. ZSOiZ

Szkoła zapewnia wysoki poziom kształcenia zawodowego i ogólnego oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne uczniów i przygotowujące do egzaminów zewnętrznych.

fot. ZSOiZ

Znajomość języków obcych to szansa na wspaniałą przyszłość. Placówka oferuje swoim uczniom naukę języka niemieckiego i angielskiego w klasach liceum i technikum oraz języka niemieckiego w szkole zawodowej. W technikum młodzież uczy się także języka obcego zawodowego. Podczas praktyk zawodowych realizowanych w przedsiębiorstwach w całej Polsce uczniowie mają okazję uczyć się od najlepszych, a jednocześnie swoją postawą promują szkołę i region. Uczniowie ZSOiZ uczestniczą w projektach współpracy międzynarodowej, wyjeżdżają na zagraniczne staże. Bolesławiecka szkoła gościła też studentów z zagranicy (m.in. z Azji czy Ameryki). Szkoła 3-krotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta.

fot. ZSOiZ

ZSOiZ to nie tylko nauka. Placówka ma w swojej ofercie zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali gimnastycznej, siłowni i na boisku szkolnym, a także atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne oraz obozy sportowe.

Dołącz do nas. W roku szkolnym 2009/2010 ZSOiZ oferuje następujące kierunki kształcenia:

 • III Liceum Ogólnokształcące (3 lata), klasa z rozszerzonym programem nauczania: geografia, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki
 • Technikum nr 3 (4 lata), kształci w zawodach:
  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i gospodarstwa domowego
  • technik obsługi turystycznej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (2 lata), kształci w zawodzie:
  • kucharz małej gastronomii.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 075 732 39 83 i 075 732 40 09.

(artykuł płatny)

Zobacz także

Więcej o rekrutacji