Wręczono nagrody laureatom konkursów powiatowych

Wręczono nagrody laureatom konkursów powiatowych
fot. internet Przedstawiciele władz miasta i powiatu wręczali nagrody laureatom konkursów przeprowadzonych w roku szkolnym 2006/2007. W konkursach Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr wzięło udział ponad 4,5 tys. uczniów.
istotne.pl edukacja, pceikk, starosta, gala

Gala odbyła się 18 czerwca w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr już po raz szósty wyróżniło zarówno najzdolniejszych uczniów, jak i ich nauczycieli. Porozumienie w sprawie wspierania uzdolnionych młodych ludzi podpisały wszystkie gminy powiatu bolesławieckiego. Otwierając uroczystość, Cezariusz Rudyk, dyrektor PCEiKK, poinformował zebranych, że jest szansa, iż powiatowy konkurs matematyczny w przyszłym roku będzie równoważny z egzaminem wojewódzkim. Zapowiedział również, że od następnego roku funkcjonować zacznie Klub Młodych Geniuszy.

Laureaci konkursów powiatowychLaureaci konkursów powiatowychfot. Gerard Augustyn

O powiatowych konkursach polonistycznych mówiła Krystyna Raszka, doradca metodyczny języka polskiego PCEiKK. W roku szkolnym 2006/2007 odbyły się: 3 Powiatowy Turniej Ortograficzny (w trzech kategoriach wiekowych), 2 Powiatowy Konkurs Recytatorski, konkurs dla uczniów szkół podstawowych "W krainie postaw, uczuć i emocji" (5 edycja) oraz konkurs dla gimnazjalistów "W kręgu motywów literackich" (6 edycja). Tym razem głównym motywem konkursu był motyw drzewa. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym zorganizowano również Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla klas piątych szkół podstawowych "Z polszczyzną za pan brat".

Laureatki konkursu polonistycznegoLaureatki konkursu polonistycznegofot. Gerard Augustyn

W turnieju ortograficznym pierwsze miejsca zajęły: Julia Jancelewicz ze Szkoły Podstawowej nr 4 (w kategorii klasy trzecie szkół podstawowych), Dominika Kamińska z tej samej szkoły (w kategorii klasy IV–VI szkół podstawowych) oraz Agata Grela z Gimnazjum Samorządowego nr 2 (kategoria: gimnazja). Konkurs recytatorski bezapelacyjnie wygrała Paula Kalwarska z Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. W konkursie "Z polszczyzną za pan brat" najlepsza okazała się Aleksandra Jancelewicz z SP 4. Zaś w konkursie "W krainie postaw, uczuć i emocji" zwyciężyła Marta Borucińska, także z bolesławieckiej "czwórki". Natomiast w 6 edycji konkursu dla gimnazjalistów "W kręgu motywów literackich" bezkonkurencyjni okazali się Justyna Panciszko z Iwin i Maciej Karczmarczyk z GS 2.

Agata Grela (w środku) i laureatki turnieju ortograficznegoAgata Grela (w środku) i laureatki turnieju ortograficznegofot. Gerard Augustyn

O konkursach matematycznych mówił z kolei doradca metodyczny Jerzy Janowicz. W powiatowych konkursach dla matematyków uczestniczyło około 2000 uczniów. Konkursy odbywały się w czterech etapach i w pięciu grupach wiekowych. W 6 Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych "W krainie liczb" zwyciężyli Arkadiusz Karczmarz (SP 3) i Paweł Werda (SP Iwiny). Zwyciężczyniami (ex aequo) etapu powiatowego 5 Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego w kategorii szkoły podstawowe zostały Adrianna Dereszyńska z SP 5 oraz Magdalena Filip z SP 3 (kategoria: szkoły podstawowe). W etapie powiatowym tego samego konkursu, ale w kategorii I klasa gimnazjum, najlepszy okazał się Mateusz Chmielik z II Prywatnego Gimnazjum. Zaś w kategorii klas drugich i trzecich gimnazjum – pierwsze miejsca zdobyli Przemysław Juda z GS 2 i Janusz Wróbel z Wykrot (obaj są laureatami również etapów powiatowych konkursu w kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne – zakres podstawowy oraz szkoły ponadgimnazjalne – zakres rozszerzony).

Janusz Wróbel i Przemysław JudaJanusz Wróbel i Przemysław Judafot. Gerard Augustyn
Laureaci konkursu matematycznego szkół podstawowychLaureaci konkursu matematycznego szkół podstawowychfot. Gerard Augustyn

W konkursie zaś zDolny Ślązak Gimnazjalista, od 6 lat współorganizowanym przez PCEiKK, najlepsi okazali się Damian Tomaszewski z ZS Świętoszów (blok matematyczno-przyrodniczy) oraz Dorota Tkacz z GS 3 (blok humanistyczny). Najzdolniejszym uczniom nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy wręczali przedstawiciele władz miasta i powiatu. Nie zapomniano również o nauczycielach, którym wręczono róże i listy gratulacyjne.

Nauczycielka Beata Mosorka i jej uzdolniona uczennicaNauczycielka Beata Mosorka i jej uzdolniona uczennicafot. Gerard Augustyn

Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski pogratulował wszystkim wyróżnionych. Powiedział, że jest duża szansa na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na rozwój edukacji. Nie byłoby to jednak możliwe bez potencjału, jaki drzemie w uczniach całego powiatu bolesławieckiego. "Granty daje się tam, gdzie istnieją ku temu warunki" dodał starosta. Radna Janina Piestrak-Babijczuk podziękowała dzieciom. Życzyła im dalszych sukcesów i tego, aby się nie zmieniali. Kolejna gala – już za rok.

Władze miasta i powiatu na gali PCEiKKWładze miasta i powiatu na gali PCEiKKfot. Gerard Augustyn

(informacja PCEiKK/GA)

Zobacz także

PCEiKK