Wiceminister pracy Jarosław Duda gościł w Bolesławcu

Wiceminister pracy Jarosław Duda gościł w Bolesławcu
fot. Gerard Augustyn Senator PO spotkał się m.in. z przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
istotne.pl platforma obywatelska, starostwo, niepełnosprawność, jarosław, duda

W poniedziałek 27 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu odbyło się spotkanie z Jarosławem Dudą, senatorem PO i sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, oraz z Wojciechem Skibą, prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urzędnicy spotkali się z władzami powiatu i przedstawicielami powiatowych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

fot. Gerard Augustyn

W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Cezary Przybylski, wicestarosta Stanisław Chwojnicki, przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik, Barbara Kostyra, kierowniczka Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Krystyna Boratyńska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Jadwiga Bobek, prezes bolesławieckiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Danuta Marecka, kierowniczka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Maria Szpak, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, oraz Małgorzata Goleńska, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Od lewej: Wojciech Skiba, Jarosław Duda i Cezary PrzybylskiOd lewej: Wojciech Skiba, Jarosław Duda i Cezary Przybylskifot. Gerard Augustyn

Jako pierwszy głos zabrał Cezary Przybylski, który mówił m.in. o działaniach Powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych. – Naszą sztandarową imprezą jest Opłatek. Tegoroczna edycja zgromadziła około tysiąca osób – powiedział starosta. Dodał, że w tym roku samorząd został wyróżniony Orderem Radości w kategorii „Powiat Przyjazny Niepełnosprawnym”. – Na pewno nie udałoby się nam zrobić tak wiele, gdyby nie wsparcie organizacji, stowarzyszeń i fundacji – podkreślił Cezary Przybylski.

Poniedziałkowe spotkanie było też okazją, aby podziękować za pracę wszystkim tym, którzy działają na rzecz niepełnosprawnych. Listy gratulacyjne samorządowcom i przedstawicielom organizacji wręczali Jarosław Duda i Cezary Przybylski.

Wiceminister pracy mówił przede wszystkim o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. – Przez lata funkcjonowała filozofia, że należy niepełnosprawnym przyznać świadczenie i najlepiej niech siedzą w domu – powiedział Jarosław Duda. – Moim celem jest uświadomienie społeczeństwa i pracodawców, że niepełnosprawni też chcą być aktywni – dodał. Dlaczego jest to takie ważne? – Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych – tłumaczył wiceminister.

W spotkaniu wzięły udział m.in. Krystyna Boratyńska (pierwsza z lewej) i Jadwiga Bobek (druga z lewej)W spotkaniu wzięły udział m.in. Krystyna Boratyńska (pierwsza z lewej) i Jadwiga Bobek (druga z lewej)fot. Gerard Augustyn

Jarosław Duda opowiadał też o planach rządu: – Premier Donald Tusk powołał zespół, który ma ujednolicić system orzekania o niepełnosprawności. Obecnie funkcjonuje 5 systemów orzekania. Sam znam osoby, które mają trzy różne orzeczenia.

Od lewej: Cezary Przybylski, Karol Stasik i Stanisław ChwojnickiOd lewej: Cezary Przybylski, Karol Stasik i Stanisław Chwojnickifot. Gerard Augustyn

Ponadto rząd PO-PSL będzie dążył do uchwalenia dwóch ustaw: o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i o języku migowym. – W wielu urzędach nie ma tłumaczy języka migowego – wyjaśnił Duda.

Justyna Ambroży i Jarosław DudaJustyna Ambroży i Jarosław Dudafot. Gerard Augustyn

Wiceminister powiedział też, że w czerwcu PFRON przyzna dodatkowe środki powiatom. – Chcemy wzmacniać samorządy. Pieniądze powinny być w terenie – podkreślił polityk.

fot. Gerard Augustyn

W dalszej części swojej wizyty w Bolesławcu Jarosław Duda odwiedził siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej. – Rozmawiałam z panem ministrem o tym, czym się zajmujemy – opowiada Justyna Ambroży, kierowniczka WTZ w Bolesławcu. – Pan Jarosław Duda dowiedział się, że ostatnio udało się nam znaleźć pracę dla 3 osób. Zadawał bardzo trafne pytania. Bardzo dużo wie o pomocy społecznej – dodaje.

Wicemister zwiedził wszystkie pracownie WTZ. Miał okazję spróbować ciasteczek francuskich, przygotowanych przez wychowanków WTZ z pracowni gospodarstwa domowego. Na zakończenie wizyty Justyna Ambroży wręczyła wiceministrowi anioła wykonanego przez niepełnosprawnych z pracowni rękodzielniczej.

Jarosław Duda odwiedził Powiatowy Zespół Szkół i Placówek SpecjalnychJarosław Duda odwiedził Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnychfot. Gerard Augustyn

Jarosław Duda wizytował też Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych. Odwiedził m.in. salę doświadczeń świata i salę gimnastyczną. – Jednym z naszych celów było uświadomienie panu ministrowi, że ok. 95% szkół specjalnych mieści się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówi Zdzisława Woźniak, dyrektorka placówki. – Pan mister obiecał, że rząd na pewno przyjrzy się tej kwestii.

(artykuł płatny)