Trwa konkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu

Trwa konkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu
fot. B.org Termin nadsyłania prac na drugą edycję konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o naszym mieście mija 20 września.
istotne.pl prezydent, konkurs, urząd miasta

Do konkursu zgłaszać można prace z zakresu historii i współczesności naszego miasta, które zostały obronione w latach akademickich 2006/2007 i 2007/2008 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Tematy prac powinny koncentrować się na problematyce podnoszenia konkurencyjności Bolesławca na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, a także mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich, które władze uczelni uznają za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić tylko jedną pracę. Prace należy nadsyłać drogą pocztową do 20 września 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Miasta Bolesławiec
Ratusz-Rynek 41
59-700 Bolesławiec.

Na kopercie należy dopisać: „Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską". Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto):

  • I nagroda – 3 000 zł
  • II nagroda – 2 000 zł
  • III nagroda – 1 000 zł

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz 1 000 zł. Ponadto uhonorowane prace konkursowe mogą zostać opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec, a szkoły reprezentowane przez laureatów uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w magistracie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2008 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: +48756456400, +48756456558, drogą mailową ks@um.boleslawiec.pl oraz na stronie UM.

(informacja UM/ii)