Stypendia przyznano najzdolniejszym uczniom

Stypendia przyznano najzdolniejszym uczniom
fot. B.org Pomoc finansową otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu oraz świetne wyniki w nauce w roku szkolnym 2007/2008.
istotne.pl urząd miasta, szkoła, stypendium, uczeń

W środę 17 września w Sali Rajców w Bolesławców nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów naukowych uczniom klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów. Aby uzyskać pomoc finansową, uczeń musi spełniać kilka warunków: mieć wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 5,6 (szkoła podstawowa), 5,4 (gimnazjum). Ponadto szóstoklasista musi uzyskać minimum 35 punktów na sprawdzianie przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a uczeń klasy trzeciej – minimum 45 punktów w przeliczeniu na punkty rekrutacyjne na egzaminie gimnazjalnym. Natomiast stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu przyznawane są laureatom konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub powiatowych.

Wsparcie finansowe za wyniki w nauce otrzymali: Katarzyna Chłopecka (SP nr 3), Wojciech Kus (SP nr 3), Eliza Bandrów (SP nr 3), Aleksander Ulatowski (SP nr 4), Żaklina Guzik (SP nr 4), Michał Kowalski (SP nr 4), Angelika Michałowska (GS nr 2), Agnieszka Chrzan (GS nr 3), Mateusz Popek (GS nr 4), Ewa Kut (GS nr 3), Inez Dziemianko (SP nr 5), Katarzyna Tkacz (SP nr 2).

Stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu otrzymali: Paula Kowalik (SP nr 2), Michalina Zając (SP nr 2), Michaela Niedźwiecka (SP nr 2), Maks Brandt (SP nr 4), Wojciech Kowalski (GS nr 2), Adriana Piasecka (GS nr 2), Jakub Libner (GS nr 2), Dorota Medyńska (GS nr 3), Olga Sławuska (GS nr 4).

fot. UM

Stypendia gmina miejska przyznaje w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły.

(informacja UM/ii)