Należy uważać na sprzedawców krzyżówek

Należy uważać na sprzedawców krzyżówek
fot. B.org Mieszkańcy Bolesławca powinni uważać na osoby zbierające pieniądze na cele charytatywne. Prowadzący zbiórki bardzo często są nieuczciwi.
istotne.pl oszustwo, wyłudzenie, krzyżówka

Na ulicach miasta często możemy spotkać osoby oferujące do sprzedaży krzyżówki lub czasopisma, z których dochód podobno ma być przekazywany na cele charytatywne. W Bolesławcu czasopisma i krzyżówki oferuje się do sprzedaży w okolicach ulicy Sierpnia '80 oraz Prusa. Sprzedawcy przekonują przechodniów, że pieniądze ze sprzedaży przekazane zostaną na cel charytatywny, najczęściej na leczenie chorych dzieci.

"Zbiórki publiczne, z których dochód w całości przekazywany jest na cele charytatywne, wymagają zezwolenia właściwych organów" mówi Sylwia Nowak z bolesławieckiego starostwa. Na kwestę w Bolesławcu zezwolenie wydaje prezydent, w gminach wójtowie, a powiecie starosta. Sprzedawcy krzyżówek nie mają takiego pozwolenia. Mają oni tylko zezwolenie na handel. Prawie cały zysk zasila więc kasę wydawcy. Tylko znikoma część być może przekazana zostanie któremuś ze stowarzyszeń.

Drugą grupą osób, które pracują niby dla organizacji charytatywnych, są domokrążcy sprzedający cegiełki na leczenie chorych osób. W większości przypadków są to zwykli naciągacze. "Nie wydaje się zezwoleń na zbiórki domokrążne" wyjaśnia starosta Krzysztof Konopka. "A jeżeli już, to tylko w sporadycznych przypadkach, np. przy zbiórce ubrań, artykułów żywnościowych i pieniędzy dla powodzian, czy pogorzelców. Jeżeli ktoś będzie oferował nam cegiełkę, nie wpuszczajmy go do domu i nie kupujmy niczego. Bardzo mało prawdopodobne, że to, co przekażemy, trafi na cel charytatywny" dodaje bolesławiecki starosta.

Każde stowarzyszenie oraz organizacja posiadająca osobowość prawną może się ubiegać o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki pieniężnej. Pozwolenia wydają prezydenci miast, wójtowie gmin, starostowie oraz wojewodowie, w zależności gdzie dana zbiórka ma zostać przeprowadzona. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki powinien określać podmiot starający się o zezwolenie. We wniosku należy napisać o miejscu i terminie przeprowadzenia zbiórki, formie jej przeprowadzenia, o przeznaczeniu uzyskanych środków oraz o kosztach przeprowadzenia akcji. Po przeprowadzeniu kwesty do organu wydającego zezwolenie dostarcza się sprawozdanie. Jest na to miesiąc. Zebraną kwotę należy podać do informacji publicznej, najlepiej za pomocą mediów.

(informacja Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)