Bolesławiec jest wysoko w rankingu Rzeczpospolitej

Bolesławiec jest wysoko w rankingu Rzeczpospolitej
fot. B.org Nasze miasto zajęło 12 pozycję w rankingu samorządów, które najlepiej dbają o rozwój. Bolesławiec jest notowany w rankingu drugi rok z kolei.
istotne.pl urząd miasta, ranking

20 lipca 2006 ogłoszono wyniki Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej", który ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce oraz nagrodzenie samorządów, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców. Bolesławiec, w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uplasował się na 12 pozycji w kraju, co daje pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku.

W ubiegłym roku Bolesławiec znalazł się po raz pierwszy na liście samorządów najlepiej odpowiadających przyjętym przez kapitułę kryteriom. "Cieszy nas tegoroczna wysoka ocena pracy naszego samorządu" mówi prezydent Bolesławca, Piotr Roman.

Tradycyjnie już ranking został przeprowadzony w oparciu wnikliwą analizę finansów gminy. Przeanalizowane przez niezależną kapitułę dane zostały zawarte w następujących kryteriach rankingu: tempo wzrostu wydatków majątkowych (2002-2005), pozyskane środki unijne na 1 mieszkańca (2004-2005), zadłużenie (zobowiązania do dochodów) (2002-2005), nadwyżka operacyjna (2002-2005), tempo wzrostu dochodów własnych (2002-2005), przyrost zadłużenia do nakładów inwestycyjnych (2002-2005), dynamika wydatków: transport (2002-2005), dynamika wydatków: ochrona środowiska (2002-2005), udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi (2002-2005), wydatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (2002-2005), wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów (2004-2005), liczba podmiotów gospodarczych (2002-2005), czy urząd działa na podstawie normy ISO, czy w urzędzie opracowano wieloletnie plany inwestycyjne (2002-2005), liczba złożonych wniosków dofinansowanie organizacji pozarządowych (2002-2005).

(informacja A. Gergont, Urząd Miasta Bolesławca)