Piotr Roman jest w radzie społecznej AGH

Piotr Roman jest w radzie społecznej AGH
fot. B.org Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Antoni Tajduś zaprosił prezydenta Bolesławca Piotra Romana do uczestnictwa w Radzie Społecznej AGH.
istotne.pl prezydent, piotr roman, agh

Prezydent Piotr Roman jest członkiem Rady Społecznej AGH. Uroczystość wręczenia certyfikatów poświadczających przyjęcie do grona Rady Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się 9 czerwca w Krakowie. Rada Społeczna powoływana jest przez rektora na okres jego kadencji. W skład rady wchodzą przedstawiciele uczelni, przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, instytutów naukowych oraz przedstawiciele władz i świata polityki.

Do zadań Rady Społecznej należy m.in. działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki, wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów AGH, wspólne formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej, szkoleniowej i badawczej do aktualnych oczekiwań firm i instytucji, współpraca i wymiana informacji między środowiskami reprezentowanymi w radzie.

(informacja A. Gergont, rzecznik urzędu miasta)