Powstaje książka o Bolesławcu i Czeskiej Lipie

Powstaje książka o Bolesławcu i Czeskiej Lipie
fot. B.org O Bolesławcu i Czeskiej Lipie powstaje książka: "Poznajmy się bliżej. Bolesławiec i Czeska Lipa – europejskie partnerstwo".
istotne.pl partnerstwo, czeska lipa

W sierpniu ukaże się wspólna publikacja informacyjna o Bolesławcu i Czeskiej Lipie "Poznajmy się bliżej. Bolesławiec i Czeska Lipa – europejskie partnerstwo”. Publikacja będzie zawierać również informacje o miastach położonych w różnych częściach Europy, z którymi Bolesławiec i Czeska Lipa współpracują na podstawie zawartych umów o partnerstwie.

Zakres merytoryczny publikacji obejmować będzie prezentację najbardziej charakterystycznych miejsc, zjawisk i symboli, zarówno tych utrwalonych w świadomości mieszkańców, jak i tych zupełnie nowych. Publikacja zawierać będzie podstawowe informacje o historii, zabytkach, gospodarce, atrakcjach turystycznych, rekreacyjnych oraz o bazie noclegowej i gastronomicznej, obu miast i regionów.

Istotnym elementem informatora będzie kalendarium ważniejszych imprez sportowych, kulturalnych, oświatowych i gospodarczych organizowanych po obu stronach przygraniczna polsko-czeskiego. Informator zostanie wydany w języku polskim, czeskim, niemieckim, angielskim i francuskim w nakładzie 6500 sztuk. Publikacja "Poznajmy się bliżej. Bolesławiec i Czeska Lipa – europejskie partnerstwo" jest częścią większego projektu realizowanego przez Gminę Miejską Bolesławiec dofinansowanego w 75% z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, Fundusz Małych Projektów Polska-Czechy, 10% pochodzić będzie z budżetu państwa i 15% z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wartość całego projektu wynosi 62.218 zł.

W ramach projektu przewidziano organizację wystawy fotograficznej. Na ponad dwudziestu zdjęciach zostaną pokazane ciekawe i piękne miejsca z Bolesławca i Czeskiej Lipy. Wystawa eksponowana będzie w Bolesławcu i w Czeskiej Lipie. Projekt zawiera również wykonanie wielojęzycznej strony internetowej z informacjami o Bolesławcu i Czeskiej Lipie i ich partnerach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kalendarium ważniejszych imprez i atrakcji turystycznych obu regionów. Strona zostanie wzbogacona o elementy interakcyjne i animacyjne.

Celem opracowania wielojęzycznej publikacji jest ułatwienie mieszkańcom i turystom polsko-czeskiego pogranicza dostępu do informacji o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych odbywających się po obu stronach granicy. Realizacja projektu ułatwi wzajemne poznanie historii i tradycji ludzi żyjących w regionie przygraniczna oraz walorów kulturowych łączących dorobek kultury polskiej i czeskiej, co sprzyjać będzie nawiązaniu i umacnianiu współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami Bolesławca i Czeskiej Lipy. Realizacja projektu umożliwi również zwiększenie zainteresowania naszą ofertą turystyczno-rekreacyjną, kulturową oraz specyficzną ofertą ceramiczną mieszkańców obszaru objętego działaniem Euroregionu Nysa.

Warto zaznaczyć, że rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalno-turystyczno-edukacyjnych poprzez wydawnictwa i szeroki dostęp do Internetu jest kolejnym czynnikiem stymulującym rozwój atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej oferty w regionie. Wnioskodawcą i koordynatorem całości projektu jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta UM Bolesławiec.

(informacja A. Gergont, rzecznik prasowy urzędu miasta)