Działka inwestycyjna 99 ar - Kruszyn gm. Bolesławiec

1 cena 420 000,00 zł
2 data dodania 2017-06-05
3 telefon kontaktowy XXX 1496

Do sprzedania duża działka usługowa o powierzchni 99 ar położona w miejscowości Kruszyn gm.Bolesławiec.

Okazyjna cena 4,25 PLN/ m2.

Tereny działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczone symbolem 7U, dla którego obowiązują następujące ustalenia:

1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy usługowej

Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej związanej z obsługą podróżnych: zajazdu, hotelu, motelu, usług gastronomii, stacji paliw itp.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość budynków usługowych nie powinna przekraczać 16,0 m (nie dotyczy dominant wysokościowych), a obiektów pomocniczych 8,0 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50 % powierzchni działki, c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować min. 15 % powierzchni działki,
d) w granicach działki inwestycyjnej należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych.

Działka w sąsiedzstwie drogi krajowej nr 94 oraz komisariatu Policji.

PATRON Licencjonowane Biuro Nieruchomości
Agnieszka Bednarczuk, Licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 22074
ul. Bobrowa 1
59-700 Bolesławiec
tel. kontaktowy: 694-106-200

JEDYNE BIURO W BOLESŁAWCU PREZENTUJĄCE OGŁOSZENIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNYM TELEBIMIE LED.
ZAPRASZAMY!