rozliczenie PiT 36, 37 itp za 2016r

1 data dodania 2017-04-08
2 telefon kontaktowy XXX 2296

Dokonam rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PiT 36, 37 itp. za darmo w zamian za przeznaczenie 1% dla chorej na lekooporną padaczkę dziewczynki w wieku 8 lat tel. 692 285 862