przetarg na mieszkanie

1 cena 56 700,00 zł
2 data dodania 2017-09-13
3 telefon kontaktowy XXX 4657
4 powierzchnia (m²) 26
5 liczba pokoi 1

O G Ł O S Z E N I E
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BOLESŁAWIANKA” W BOLESŁAWCU PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO nr 15 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA USTANOWIENIE

ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO
-przy ul. B.Chrobrego 4 m 14 w Bolesławcu o pow. użytk. – 26,25 m2
cena wywoławcza wynosi: 56.700,00zł.

Wadium na w/w mieszkanie wynosi –2.000,00zł.

Przedmiotem przetargu jest kwota wkładu budowlanego uprawniająca do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności tego lokalu przez Spółdzielnię na rzecz osoby, która przetarg wygrała.

Przetarg odbędzie się dnia 20.09.2017r. o godz. 11 00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Gałczyńskiego 15.

Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10 30 , dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem.

Szczegółowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy przy ul. Gałczyńskiego 15 od godz.830 do 1400 tel. 75-644-61-73.
Lokal mieszkalny można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu w godzinach od 1000 do 1200

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet wylicytowanej kwoty wkładu budowlanego natomiast różnicę zadeklarowanej kwoty wynikającej z przetargu należy wpłacić w terminie 14 dni roboczych i przystąpić do zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają nabywcę.

W razie uchylenia się oferenta , który wygrał przetarg od zawarcia umowy, bądź zgłoszenia rezygnacji z nabycia nieruchomości po ogłoszeniu wyniku przetargu wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem ,z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.