PIT-y rozliczę

1 wynagrodzenie 25,00 zł
2 data dodania 2018-02-12
3 telefon kontaktowy XXX l 497 248 906

Rozliczę każdy PIT /również gdy podatnik osiągnął dochody za granicą/ Istnieje możliwość rozliczenia i przesłania do US droga elektroniczną. Każdorazowo podatnik otrzymuje również wersje papierową.