Szkolenie: ABC obsługi komputera i internetu

600,00 zł
2016-10-06
XXX 237 57

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykorzystania nabytych podczas zajęć umiejętności w pracy zawodowej oraz w życiu codziennym. Zapoznanie z budową i działaniem komputera pracującego w sieci, zasadami obsługi systemu operacyjnego WINDOWS i wybranych programów wchodzących w skład pakietu biurowego MS OFFICE, obsługą poczty elektronicznej, wyszukiwaniem informacji w internecie, koszystaniem z mediów społecznościowych, obsługą komunikatorów internetowych, itp.

Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane zapoznaniem się z zasadami obsługi komputera i internetu. Elementy te są zwykle podstawowym wymogiem stawianym pracownikom przez przyszłych pracodawców.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r. poz.622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 48 godzin
Planowany termin: październik/listopad 2016