Kurs henna i regulacja brwi

100,00 zł
2016-10-06
XXX 237 57

Cel kursu:
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zabiegów związanych z henna i regulacją brwi.

Od uczestników szkolenia wymaga się takich cech jak:
· dobry wzrok (może być skorygowany okularami), prawidłowe widzenie barw
· dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
· predyspozycje psychologiczne: systematyczność, spostrzegawczość, cierpliwość, poczucie estetyki.

Po opanowaniu treści materiału nauczania słuchacze będą:
- znać:
· metody regulacji brwi,
· przeciwwskazania do zabiegu henny brwi,
· preparaty i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu
- potrafić
· prawidłowo przygotować brwi do wykonania zabiegu,
· dobrać kształt brwi pod dany kształt twarzy,
· wykonać hennę brwi,
· wyregulować brwi wybraną przez siebie metodą,
· dokonać zabiegów pielęgnacyjnych oprawy oczu po zabiegu henny.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 4 godziny
Termin: 15.10.2016