zadania z przedmiotów technicznych/rysunki, projekty i inne/praca inż.

Przeprowadze korepetycje z zadań z przedmiotów technicznych,
razem z uczniem/studentem wykonam zadania, co, jak, dlaczego.

Rozwiążę zadania samodzielnie za opłatą,
zadania: rysunkowe, projektowe, techniczne, doboru.

Napiszę pracę z przedmiotów ścisłych/technicznych.
Napiszę pracę inżynierską.
Wytłumaczę co, jak, dlaczego.

Proszę pisać smsy/dzwonić.