bezpłatny kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego

1 data dodania 2019-05-13
2 telefon kontaktowy XXX ,51 21 546 57

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu prowadzi nabór na bezpłatne kursy, organizowane w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Wymagania:
• ukończyć 18 r.ż. i nie ukończyć 25 r.ż.,
• status osoby niepracującej
• status osoby nieuczącej się i niekształcącej (w trybie dziennym)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o kontakt:
Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. 1000- lecia 51 (na terenie Budowlanki)
59-700 Bolesławiec