1 cena 32,00 zł
2 data dodania 2019-04-17
3 telefon kontaktowy XXX 3 935

Sprzedam grunt
rolny o powierzchni
11300m2 klasa lVa
położony. w
Rakowicach