Malownicza działka w miejscowości Czaple, gmina Pielgrzymka, pow. Złotoryja

1 cena 350 000,00 zł
2 data dodania 2019-04-15
3 telefon kontaktowy XXX 4 388

Zapraszamy do zakupu malowniczej działki o pow. 1,40 ha w miejscowości Czaple, gmina Pielgrzymka, powiat Złotoryjski. Na dzień dzisiejszy działka niezabudowana, przygotowana cała dokumentacja pod budowę dwóch budynków mieszkalnych i budynku garażowego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego część działki położona jest w strefie zabudowy zagrodowej z dopuszczaniem mieszkalnictwa, usług i nieuciążliwego rzemiosła. Pozostała część działki położona na terenie użytków rolnych.
Teren płaski z niewielkim spadkiem w kierunku cieku wodnego i lasu. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Całość ogrodzona siatką. Wzdłuż ogrodzenia zasadzono drzewa i krzewy. Dostępne uzbrojenie w energię elektryczną, sieć wodociągowa, przy każdym budynku mieszkalnym będzie budowany bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych. Przewiduje się instalację przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem na terenie działki. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość znajduje się w centralnej części wsi, z działką sąsiaduje las, zabudowa mieszkalna oraz pola uprawne. Miejscowość Czaple wyposażona jest w infrastrukturę techniczną w tym sieć elektryczną, wodną, teleinformatyczną. Odległość do miasta powiatowego Złotoryi ok 10 km.
Polecamy tą nieruchomość dla miłośników ciszy i obcowania z przyrodą, ceniących jednocześnie bliskość cywilizacji.
Zdjęcia użyte w opisie przedstawiają wizualizację zaprojektowanych budynków.
Zachęcamy do zapoznania się z tą wyjątkową ofertą.