dzierżawa działki w okolicach trzebienia

1 data dodania 2019-04-15
2 telefon kontaktowy XXX ,209 063 205

W związku z realizacją przez "NAWARA-SERWIS" S.C. MARZENA I RAFAŁ NAWARA projektu w ramach poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pt. „Nowatorski system przemysłowej filtracji powietrza skierowany do podmiotów produkcyjnych przemysłu drzewnego”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
W celu badań oraz analiz pracy prototypu innowacyjnego systemu filtracji, dzierżawa placu ( ok. 30 arów), na którym będą odbywać się testy systemu filtracyjnego. Prowadzone będą tam prace rozwojowe. Okres dzierżawy: 30.04.2019 r.- 30.09.2019 r.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź na podany adres e-mail Dorota.Konarska@nawaraserwis.pl