bezpłatne kursy zawodowe - płatne staże zawodowe !!!!!!!

1 data dodania 2019-01-22
2 telefon kontaktowy XXX 546 57

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bolesławcu prowadzi nabór na bezpłatne kursy oraz staże zawodowe u pracodawców wraz ze stypendium dla uczestników, organizowane w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia". Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Oferta przeznaczona jest dla osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 24 lat.

Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma kompleksowe i profesjonalne wsparcie, m.in.:

• darmowe szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące, np. nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego, barman-kelner, wizaż i stylizacja paznokci)
• warsztaty z kreowania własnego wizerunku
• 3-miesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),
• wsparcie zatrudnienia.

Wymagania:

• ukończyć 18 r.ż. i nie ukończyć 25 r.ż.,
• status osoby biernej zawodowo
• status osoby nieuczącej się i niekształcącej (w trybie dziennym)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !
Zapewniamy zwrot kosztów dojazdów, wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o kontakt:
Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. 1000- lecia 51 (na terenie Zespoły Szkół Budowlanych)
59-700 Bolesławiec
e-mail: posrednik.boleslawiec@ohp.pl, mck.boleslawiec@ohp.pl
tel. (75) 645 12 15